Rejestracja
 

Narzędzie doboru modułowych styczników instalacyjnych

Modułowe styczniki instalacyjne Hager

Funkcjonalność

Narzędzie online, umożliwiające dobór modułowych styczników instalacyjnych Hager przy ich zastosowaniu w obwodach oświetleniowych. Pozwala ono na dobór rodzaju i ilości styczników w dwóch przypadkach: gdy znane są parametry prądu szczytowego źródła światła i czas jego przepływu lub gdy znane są rodzaj i moc źródła światła.

Maksymalna ilość źródeł światła, która może zostać podłączona z wykorzystaniem styczników Hager

Czy znana jest wartość prądu szczytowego źródła światła oraz czas jego przepływu ?


Prąd szczytowy źródła światła [A]
Proszę ponownie wpisać poprawne wartości
Czas przepływu prądu szczytowego [μs]
Proszę ponownie wpisać poprawne wartości
Rodzaj stycznika
Typ źródła światła
Moc źródła światła
Rodzaj stycznika