Rejestracja
 

Systemy rozdziału energii unimes H do 4000A

Dzięki systemowi unimes H Hager rozszerza i rozwija znany już system univers NHC do kolejnego poziomu prądowego 4000 A. Nowe rozdzielnice niskiego napięcia mogą być stosowane zarówno jako główny system dystrybucji w dużych budynkach, ale także jako rozdział pośredni i końcowy w obiektach komercyjnych, infrastrukturze czy przemyśle.
6873891.7724

unimes H do 4000 A

unimes H do 4000 A
Unimes H to najbardziej zaawansowany technicznie system do 4000 A. Niezwykle elastyczny, oparty na polach – szafach funkcjonalnych. Pola te, są wstępnie zmontowane i spełniają funkcje: zasilające, sprzęgłowe i odpływowe. Zastosowanie techniki stałej, wtykowej i wysuwnej oraz wygrodzeń wewnętrznych, do formy 4b, znacząco podnosi bezpieczeństwo obsługi, niezawodność i komfort eksploatacji.

System aktywnej ochrony przed zwarciami łukowymi

Nowy system aktywnej ochrony przed zwarciami łukowymi składa się ze starannie dobranych komponentów, które są instalowane w newralgicznych punktach rozdzielnicy.

W przypadku zaistnienia zwarcia łukowego wywołana zostanie reakcja łańcuchowa: w pierwszym etapie po pojawieniu się łuku przez 2 do 3 ms zwarcie łukowe zostaje wygaszone przez zwarcie galwaniczne, następnie po 30 do 50 ms, system wyłącza się automatycznie. Powstająca energia zostaje zmniejszona do minimum już na samym początku pojawienia się zwarcia łukowego. Łuk gaśnie tak szybko, że nie zdąży wyrządzić szkód w rozdzielnicy. Miejsce pojawienia się zwarcia jest tylko lekko zabrudzone.

Elementy systemu:

Urządzenie wykonawcze


Zwory elektromechaniczne, aktywowane sygnałem wysłanym przez jednostkę sterującą, wymuszają galwaniczne zwarcie 3-fazowe. Operacja ta trwa tylko 2,6 milisekundy.

Przekładniki prądowe


Specjalnie zaprojektowane przekładniki prądowe są w stanie bardzo szybko wykryć zwiększające się natężenie prądu wywołane zapaleniem się łuku elektrycznego.

Wyłącznik powietrzny


Odcina dopływ prądu w ciągu ~ 30 ms uniemożliwiając dalsze palenie się łuku.

Detektory pojawienia się błysku


Czujniki punktowe lub światłowodowe wykrywają zapalenie się łuku i kierują sygnały do urządzenia rejestrującego. Są one stosowane jako dodatek do przekładników prądowych, w celu wyeliminowania błędnych informacji. Zgodnie z mottem: dwustronnie potwierdzone zdarzenie - na pewno zaistniało.

Jednostka sterująca


Zbiera informacje z przekładników i czujników. Na tej podstawie może wydać polecenie do urządzenia wykonawczego i wyłącznika głównego.

Do pobrania

Pobierz broszurę Sięgamy wysoko
System rozdziału energii unimes H 4000 A

 
Pobierz broszurę
Wskazówki dla profesjonalistów 3. Aktywna ochrona przed zwarciami łukowymi

 
Pobierz ulotkę
Aktywna ochrona przed zwarciami łukowymi - ulotka