Rejestracja

Systemy wielolicznikowe w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej

Technologia niskonapięciowych systemów rozdzielczych musi odpowiadać ściśle określonym wymaganiom prawnym - zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

IP44, głębokość 205 mm

univers Z

Budownictwo mieszkaniowe stawia obecnie szczególne wymagania względem systemów rozdziału energii elektrycznej. W mistrzowski sposób zostają one spełnione w nowej wielolicznikowej rozdzielnicy polowej firmy Hager. Dzięki głębokości 205 mm można w niej zamontować większość typowych liczników zużycia energii elektrycznej, preferowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

Oferuje ona wystarczająco dużo miejsca, aby oprócz systemu rozdziału energii elektrycznej służyła także jako interfejs do korzystania z mediów.

Dodatkowe możliwości dostępne są dzięki rozwiązaniu z perforowaną płytą montażową - urządzenia takie jak router, switch lub wzmacniacz TV mogą być instalowane z łatwością w jednej obudowie, zapewniając funkcjonalność i najwyższy standard wykonania instalacji.

Ofertę dopełnia innowacyjny produkt, w bardzo praktycznym wykonaniu. Dzięki specjalnej listwie zaciskowej można wymienić liczniki energii elektrycznej do 100 A - prosto i szybko, bez przerwy w zasilaniu dla odbiorcy końcowego. Wszelkie uszkodzenia wrażliwych urządzeń elektronicznych lub programów komputerowych przy przerwach w zasilaniu są już historią.
Systemy wielolicznikowe w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej

Wskazówki dla profesjonalistów

Zalety produktu

 • kompletna rozdzielnica z drzwiami, rusztowaniem nośnym i pokrywami chroniącymi przed dotykiem,
 • płyta montażowa (wyposażenie) do zamocowania aparatów telekomunikacyjnych,
 • wysoki stopień ochrony IP44 - rozdzielnica strugoszczelna,
 • głębokość zabudowy 205 mm,
 • wbudowane przepusty kablowe - górne i dolne,
 • dogodny sposób ustawienia i regulacji drzwi,
 • 30% więcej miejsca pod przewody dla każdej płyty przepustowej - zwiększona ilość punktów wejściowych z 29 do 45.

Charakterystyka techniczna

 • Montaż: natynkowy/stojący
 • Stopień ochrony: IP44/IK10
 • Wymiary:
szerokość: 300-1050 mm, od 1 do 4 pól
wysokość: 1250 mm, 1950 mm; głębokość: 205 mm
 • Klasa izolacji: II
 • Materiał: blacha stalowa
 • Kolor: biały, RAL 9010
 • Powierzchnia: powlekana lakierem proszkowym
 • Typ zamka drzwi: uchwyt dźwigniowy / zamek uniwersalny z kluczem