Rejestracja

Ograniczniki przepięć Typ 1 kombinowany

Nowoczesne urządzenia oparte na technologii iskiernikowej zapewniają zarówno dwustopniową ochronę przed przepięciami, wyrównanie potencjałów w instalacji odgromowej, jak i prawidłową koordynację energetyczną z SPD typu 3.
SPA 401 Hager
Ograniczniki przepięć kombinowane typu 1 Hager zapewniają wytrzymałość na prąd udarowy do 200 kA (do 50 kA na biegun, impuls 10/350 μs) oraz obniżenie napięcia udarowego do wartości ≤ 1,5 kV.

Zastosowanie zamkniętych, niewydmuchowych iskierników i kompaktowa budowa urządzenia zapewnia oszczędność miejsca w rozdzielnicy i łatwość instalacji.

Wybrane typy ograniczników wyposażone są styk sygnalizacyjny bezpotencjałowy, przez co mogą być stosowane w obwodach sygnalizujących jednocześnie awarię ogranicznika przepięć.

Zalety ograniczników przepięć kombinowanych typu 1

 • Dwustopniowa ochrona w jednym aparacie
Parametry techniczne odpowiadające działaniu ochrony dwustopniowej.
 • Wytrzymałość
Skuteczne odprowadzenie prądów udarowych o dużej przenoszonej energii - wartość do 50 kA na biegun, impuls 10/350 μs.
 • Napięciowy poziom ochrony
Zastosowanie elementów ucinających napięcie. Obniżenie wartości napięcia do ≤ 1,5 kV.
 • Ograniczanie prądów zwarciowych następczych
Selektywna współpraca z bezpiecznikami – brak zbędnych wyłączeń.
 • Prawidłowa koordynacja energetyczna
Możliwość stosowania za SPD kombinowanym typu 1 ograniczników warystorowych typu 3 lub urządzeń końcowych.
 • Brak prądów upływowych
W przypadku ograniczników kombinowanych typu 1 nie występuje zjawisko upływu prądu i niebezpieczeństwo zwarcia doziemnego.
Zalety ograniczników przepięć kombinowanych typu 1

Wybrane SPD typ 1 kombinowany

SPA201

SPA201

 • Technologia iskiernikowa, iskierniki sterowane bezwydmuchowe
 • Ilość biegunów: 2 (1P+N)
 • Sieć zasilająca: TN-S / TT
 • Napięciowy poziom ochrony: Up ≤ 1,5 kV
 • Prąd udarowy łączny: Iimp (10/350 μs) = 25 kA
 • Znamionowy prąd udarowy łączny: In (8/20 μs) = 25 kA
 • Wersja monoblokowa
 • Ilość biegunów: 2
SPA401

SPA401

 • Technologia iskiernikowa, iskierniki sterowane bezwydmuchowe
 • Ilość biegunów: 4 (3P+N)
 • Sieć zasilająca: TN-S / TT
 • Napięciowy poziom ochrony: Up ≤ 1,5 kV
 • Prąd udarowy łączny: Iimp (10/350 μs) = 50 kA
 • Znamionowy prąd udarowy łączny: In (8/20 μs) = 50 kA
 • Wersja monoblokowa
 • Ilość biegunów: 4
SPN801

SPN801

 • Technologia iskiernikowa, iskierniki sterowane bezwydmuchowe
 • Ilość biegunów: 4 (3P+N)
 • Sieć zasilająca: TN-S / TT
 • Napięciowy poziom ochrony: Up ≤ 1,5 kV
 • Prąd udarowy łączny: Iimp (10/350 μs) = 100 kA
 • Znamionowy prąd udarowy łączny: In (8/20 μs) = 100 kA
 • Moduły wymienne
 • Ilość biegunów: 8

Ograniczniki przepięć T1 kombinowane z wbudowanym bezpiecznikiem

Iskiernikowe ograniczniki przepięć, zapewniające dwustopniową ochronę przed bezpośrednimi i pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi, przeznaczone do instalacji I i II klasy ochrony odgromowej (I i II klasa LPS) – obiekty usługowe, przemysł i infrastruktura.

Dzięki swojej unikalnej budowie (wbudowany bezpiecznik odporny na działanie prądu piorunowego), pozwala na wymierną oszczędność miejsca w rozdzielnicy - nie jest konieczna zabudowa dodatkowego rozłącznika bezpiecznikowego z wkładką topikową (w przypadku potrzeby dobezpieczania SPD). Zgodność z normą: PN-EN 61643-11

Ograniczniki przepięć T1 z wbudowanym bezpiecznikiem do zabudowy na szynach zbiorczych

Unikalne Iskiernikowe ograniczniki przepięć do bezpośredniej zabudowy na szynach PEN / N dużych rozdzielnic niskiego napięcia. Dzięki swojej budowie (wbudowany bezpiecznik odporny na działanie prądu piorunowego), pozwala na wymierną oszczędność miejsca w rozdzielnicy - nie jest konieczna zabudowa dodatkowego rozłącznika bezpiecznikowego z wkładką topikową oraz wykonywanie połączeń pomiędzy ogranicznikiem przepięć a szyną PEN / N.

Dodatkowo ograniczniki tego typu wyposażone mogą być w odporny na zakłócenia układ nadzorujący ich działanie, oparty o przewody światłowodowe, łączące SPD z modułem sygnalizacyjnym SPN191. Zgodność z normą: PN-EN 61643-11

Korzyści dla projektanta i instalatora:

 • uproszczone projektowanie systemów rozdziału energii,
 • oszczędność wymaganego miejsca w rozdzielnicy,
 • brak konieczności dodatkowego dobezpieczania dla dowolnej wartości zabezpieczenia poprzedzającego,
 • eliminacja ryzyka eksplozji zabezpieczeń nadprądowych,
 • optyczny wskaźnik działania/uszkodzenia,
 • innowacyjny światłowodowy system nadzoru nad stanem systemu zabezpieczeń przepięciowych zapewniający separację galwaniczną układów,
 • możliwość zdalnego nadzorowania poprawności działania zabezpieczeń przepięciowych,
 • redukcja zagrożenia udarem przepięciowym dla kolejnych urządzeń,
 • szeroki zakres wyposażenia dodatkowego i montażowego,
 • możliwość montażu ograniczników przepięć bezpośrednio na szynach zbiorczych,
 • ułatwione zapewnienie odpowiednio krótkich przewodów łączących.