Rejestracja

Samochód elektryczny
Inteligentne ładowanie z systemem Flow

Nowy domowy system zarządzania energią firmy Hager został zaprojektowany do współpracy z systemem ładowania Audi connect. Przeznaczony jest do instalacji w rozdzielnicy stanowiącej centrum techniczne domu. Takie rozwiązanie pozwala systemowi Audi connect zwiększyć wydajność ładowania. W porównaniu z konwencjonalnym gniazdem trójfazowym 400 V o mocy do 11 kW system umożliwia podwojenie mocy, z jednoczesnym skróceniem czasu do czterech i pół godziny*. Za pomocą systemu flow można ładować jednocześnie do trzech różnych pojazdów elektrycznych. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu odbywa się za pośrednictwem EEbus, który jest coraz częściej stosowany w przemyśle motoryzacyjnym jako standard niezależny od producenta pojazdu.


* Szacowany średni czas ładowania pojazdów elektrycznych o pojemności akumulatora ok. 100 kWh (stan na wrzesień 2018 r.)

 • Zabezpieczenie przed zanikiem zasilania
Podczas uruchomienia, system flow jest konfigurowany tak, aby optymalnie wykorzystać moc przyłączeniową domu. Dzięki temu pojazd elektryczny jest zawsze ładowany z wykorzystaniem maksymalnej dostępnej mocy z jednoczesnym uwzględnieniem mocy potrzebnej do zasilenia innych odbiorników energii elektrycznej, które są aktywne w domu. Pozwala to na znaczne ograniczenie czasu ładowania bez przeciążania instalacji elektrycznej.

 • Ładowanie zgodne ze stosowanymi taryfami opłat za energię i prognozą pogody dla fotowoltaiki

W celu optymalnego wykorzystania dostępnej energii, planowanie ładowania samochodu uwzględnia obecne i przyszłe koszty, które są przekazywane przez system flow. Oznacza to, że ładowanie odbywa się wtedy, gdy energia elektryczna jest najtańsza. Warunkiem koniecznym dla tego rozwiązania jest uzyskanie planów taryfowych od dostawcy energii elektrycznej, np. taryfy dzienne/nocne lub tygodniowe/weekendowe. Dzięki wykorzystaniu energii z własnych ogniw fotowoltaicznych ładowanie staje się jeszcze tańsze. Na podstawie aktualnej prognozy pogody, system flow szacuje przewidywaną ilość energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej, a następnie ładuje pojazd elektryczny przy zastosowaniu maksymalnej mocy pozyskanej z tego źródła.

 • Optymalizacja kosztów ładowania dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej pozyskanej
  z fotowoltaiki

Dzięki tej funkcji efektywność ładowania pojazdu jest automatycznie dostosowywana do aktualnie dostępnej mocy pochodzącej z prywatnej instalacji PV. Przy dużym nasłonecznieniu wydajność ładowania zwiększa się, a w pochmurne dni spada. Dzięki temu użytkownicy mogą zwiększyć wykorzystanie energii pochodzącej ze słońca na własne potrzeby i tym samym obniżyć koszt każdego przejechanego kilometra.


Zarządzanie energią na potrzeby inteligentnego domu


Dzięki zastosowaniu systemów fotowoltaicznych lub instalacji kogeneracyjnych, dom przyszłości zmienia swój profil energetyczny z typowego odbiorcy na coraz bardziej aktywnego „wytwórcę” energii elektrycznej. Inaczej mówiąc, przekształca się w samowystarczalny system wytwarzania i używania energii elektrycznej. Obwody instalacji elektrycznej i przesyłu danych spotykają się w centrum zarządzania domem, którym jest rozdzielnica licznikowa. Staje się ona w pewnym stopniu "mózgiem domu" wyznaczającym nowe trendy rewolucji energetycznej prowadzonej na mniejszą, domową skalę.

 • Energia pod kontrolą

Wskazania licznika zwizualizowane w czytelny sposób przez system flow w czasie rzeczywistym zapewniają wgląd w zużycie i zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu.

 • Energia ze słońca

Elektryczność pochodząca z własnego systemu fotowoltaicznego może być wykorzystana do ładowania pojazdu elektrycznego, na pokrycie pozostałych potrzeb gospodarstwa domowego, a także – zgodnie z taryfą– odsprzedana do zakładu energetycznego.

 • Magazyny energii

W przyszłości możliwe będzie również włączenie magazynowania energii do systemu flow.

 • Energia ze źródeł tradycyjnych

Elektrownie węglowe są wciąż głównymi dostawcami energii. Zgodnie z regulacjami UE poziom energii pozyskiwanej z OZE dla Polski na koniec 2020 roku powinien osiągnąć poziom 15%. W krajach sąsiadujących, jak np. w Niemczech, udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto zostanie w przyszłości ustalony na poziomie 60%, a w przypadku wytwarzania energii elektrycznej nawet 80% ( na podstawie „Energiekonzept 2050”).


Wszystko na pierwszy rzut oka
Wszystko w zasięgu ręki

Interfejs aplikacji systemu flow dostarcza informacji o wszystkich przepływach i zużyciu energii elektrycznej w domu. Wyświetlacz jest podzielony na trzy sekcje: pierwsza - MyHome pokazuje aktualny stan energii w domu oraz cykle ładowania maksymalnie trzech różnych pojazdów elektrycznych. Druga - Forecast (Prognoza) przewiduje oczekiwane wartości energii słonecznej i poboru energii elektrycznej z instalacji PV. Trzecia - Performance (Wydajność) informuje użytkownika o efektywności i zaletach przepływu. Ponadto, można sporządzać ostateczne raporty energetyczne w oparciu o dowolny okresu czasu.


Trzy elementy łatwej instalacji

System flow XEM600 składa się z trzech elementów: sterownika centralnego zarządzania energią (6 mod.), zasilacza (4 mod) oraz licznika energii (4 mod). Wszystkie urządzenia modułowe są montowane na szynie TS w rozdzielnicy elektrycznej. Urządzenia te zostały wyposażone w zaciski quickconnect (za wyjątkiem licznika energii) i komunikują się ze sobą za pomocą protokołu Modbus. Przed zainstalowaniem systemu flow i stacji ładowania należy jednak przeprowadzić w domu inspekcję. W tym celu należy sprawdzić aktualny stan instalacji elektrycznej oraz ustalić maksymalną dostępną wydajność ładowania.

Sterownik do zarządzania energią
XEM461

Serce systemu flow: umożliwia połączenie ze stacją ładowania, licznikiem energii i Internetem oraz zapewnia ciągły przepływ danych pomiędzy wszystkimi elementami.

 • Protokół transferu: EEBus (przy wsparciu niemieckiej branży motoryzacyjnej, VDA)
 • Zgodność z ISO 15118 (komunikacja bezprzewodowa)
 • Interfejs Modbus
 • Port LAN 1 i 2: do konfiguracji globalnej i lokalnej

Zasilacz
24 V DC, TGA200

Zapewnia zasilanie dla sterownika XEM461
 • Napięcie robocze: 230 V AC
 • Częstotliwość: 50/60 Hz
 • Prąd wyjściowy: Max 1 A

Licznik energii
ECR380D

Trójfazowy licznik Modbus mierzy energię po podłączeniu licznika. Za pomocą dodatkowego licznika energii można, w razie potrzeby, zmierzyć prąd fotowoltaiczny.

 • Liczba biegunów: 3
 • Rodzaj przyrządu pomiarowego: elektroniczny
 • Pomiar bezpośredni: 80 A
 • Interfejs Modbus: Podłączenie do sterownika zarządzania energią XEM461 poprzez przewód magistralny Modbus HTG465H


Zostań specjalistą ds. zarządzania energią w swoim domu!Pomóż wyznaczyć kierunek rewolucji energetycznej oraz rozszerz swoją działalność. Zostań profesjonalistą w dziedzinie zarządzania energią w domu. Nasze szkolenia szybko pomogą Ci przejść na poziom profesjonalisty.

System flow

Po zainstalowaniu komponentów systemu flow - sterownika do zarządzania energią, zasilacza oraz licznika energii - można rozpocząć wstępną konfigurację za pomocą przeglądarki internetowej. Następnie projekt należy przekazać klientowi, który kończy konfigurację i może w każdej chwili dokonać zmian w swoim domowym systemie zarządzania energią.