Rejestracja

Zdalny odczyt danych pomiarowych

Wyniki pomiarów wielkości elektrycznych i innych mogą być przesyłane na odległość, z wykorzystaniem modułów komunikacyjnych RS485 JBus/Modbus lub TCP/IP. W zależności od typu urządzenia pomiarowego, moduł komunikacyjny jest dobierany opcjonalnie lub stanowi wyposażenie aparatu.

Możliwości komunikacyjne dopasowane do potrzeb użytkownika

W przypadku mierników tablicowych (analizator parametrów sieci SM103E oraz miernik wielofunkcyjny SM102E), dodatkowe moduły komunikacyjne są w łatwy sposób montowane w tylnej części aparatu, w uniwersalnych gniazdach montażowych (w których zainstalować można również inne elementy, takie jak moduły wyjść impulsowych, moduły pamięci, itp).
Konfiguracja parametrów transmisji sygnałów odbywa się przy użyciu klawiatury aparatów, na podstawie instrukcji osbługi.

W przypadku modułów z interfejsem TCP/IP, do odczytu zdalnego nie jest konieczne żadne oprogramowanie. Moduły komunikacyjne SM213 oraz SM214 posiadają wbudowany webserwer, a użytkownik końcowy łączy się z urządzeniem za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej i dedykowanego adresu IP.

Wizualizacja wyników odbywa się przy pomocy zainstalowanej wewnątrz modułów komunikacyjnych aplikacji Hager Monitoring Webserver.

W przypadku modułów z interfejsem RS 485 JBus/Modbus, udostępniane są pełne tabele komunikacyjne, pozwolające na podłączenie urządzeń do sieci pomiarowej i integrację danych w docelowym programie narzędziowym użytkownika.
Wybór modułu komunikacyjnego, w zależności od typu urządzenia pomiarowego, przedstawia się następująco:

SM101C Miernik wielofunkcyjny modułowy

SM10CModuł komunikacyjny wewnętrzny RS485 JBus/Modbus (wbudowany w urządzenie pomiarowe)

 

SM102E Miernik wielofunkcyjny tablicowy

SM210SM210
Moduł komunikacyjny zewnętrzny RS485 JBus/Modbus

 

SM103E Analizator parametrów sieci tablicowy

SM211SM211
Moduł komunikacyjny zewnętrzny RS485 JBus/Modbus

 
SM213SM213
Moduł komunikacyjny zewnętrzny TCP/IP

 
SM214SM214
Moduł komunikacyjny zewnętrzny RS485 JBus/Modbus i TCP/IP

 
SM204SM204
Moduł pamięci, współpracujący z modułami komunikacyjnymi SM211, SM213, SM214

 

Galeria

SM102E + SM210
SM103E + SM214