Rejestracja

Aparatura pomiarowa

Pomiary i analiza wielkości elektrycznych mogą być realizowane w układach bezpośrednich i półpośrednich, z wykorzystaniem aparatury przeznaczonej do montażu na szynach TS35 lub do zabudowy na pokrywach lub drzwiach rozdzielnic.
Oferowana przez Hager aparatura pomiarowa obejmuje:
  • jednofunkcyjne mierniki napięcia i prądu (woltomierze i amperomierze analogowe i cyfrowe, pomiar bezpośredni i pośredni),
  • liczniki energii elektrycznej (jedno- i trójfazowe, jedno- i dwutaryfowe, pomiar bezpośredni i pośredni),
  • mierniki wielofunkcyjne modułowe i tablicowe (pomiar półpośredni)
  • koncentrator impulsów (z interfejsem komunikacyjnym Modbus)
  • przekładniki prądowe.

Woltomierze i amperomierze

SM500
Mierniki jednofunkcyjne, do pomiarów bezpośrednich (woltomierze) lub bezpośrednich i przekładnikowych (amperomierze). Dostępne wersje analogowe i cyfrowe, możliwy opcjonalny montaż na elewacji drzwi rozdzielnicy.

Liczniki energii elektrycznej

EC350
Wysoka dokładność pomiaru (klasa B) zużycia energii elektrycznej, wersje 1- i 3-fazowe, do pomiarów pośrednich i półpośrednich, 1- i 2-taryfowe. Dostępne wersje z certyfikatem MID (Measuring Instruments Directive) oraz do pomiarów dwukierunkowych.

Mierniki wielofunkcyjne tablicowe

SM103E
Duże, czytelne wyświetlacze, zaawansowane funkcje pomiarowe i analityczne plus dodatkowe moduły komunikacyjne to cechy miernika wielofunkcyjnego tablicowego SM102E oraz analizatora parametrów sieci SM103E.

Mierniki wielofunkcyjne modułowe

SM101C
Mierniki wielofunkcyjne do zabudowy na szynie montażowej TS35 lub opcjonalnie na drzwiach rozdzielnicy. Bogate funkcje pomiarowe i niewielkie rozmiary. W przypadku miernika SM101C wbudowany moduł komunikacyjny RS485 JBus/Modbus.

Koncentrator impulsów

EC700
Urządzenie pozwalające na integrację danych z 7 źródeł impulsowych (liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, inne), ich graficzną prezentację na wyświetlaczu oraz przesłanie do sieci pomiarowej, z wykorzystaniem wbudowanego modułu komunikacyjnego RS485 JBus/Modbus.

Przekładniki prądowe

LVZWE400
Przekładniki prądowe do różnych zastosowań, do pomiaru prądów płynących w przewodach oraz w systemach szyn zbiorczych. Wersje uniwersalne oraz do stosowania bezpośrednio z rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi.