Rejestracja

Pomiary parametrów sieci w systemach rozdziału energii univers N HC

Rosnące koszty zakupu energii elektrycznej oraz wzrastające zainteresowanie poprawą efektywności energetycznej budynków wpływa na rosnące zapotrzebowanie użytkowników instalacji elektrycznych na informacje o jej jakości i wielkości jej zużycia.

Wstęp

W celu ułatwienia opomiarowania pojedyńczych obwodów odbiorczych, do systemu rozdziału energii univers N HC zostały wprowadzone nowe zestawy montażowe oraz akcesoria pomiarowe do rozłączników bezpiecznikowych listwowych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy obwód (rozłącznik) może być wyposażony w miernik wielkości elektrycznych (na przykład analizator parametrów sieci), przekładniki prądowe i zabezpieczenie obwodów napięciowych.

Aparaturę pomiarową stanowić mogą zarówno mierniki wielofunkcyjne do zabudowy tablicowej (SM102E i SM103E), jak i do zabudowy na szynie montażowej TS 35 mm (SM101E i SM101C oraz koncentrator impulsów EC700)

Dodatkowe korzyści przynieść może stosowanie modułów komunikacyjnych RS485 JBUs/Modbus oraz TCP/IP do analizatorów parametrów sieci, co umożliwia zdalny (w sieci lokalnej oraz przez internet) dostęp do bieżących i archiwalnych danych pomiarowych.

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe wyposażone mogą być w dedykowane przekładniki prądowe serii LVZW, o prądzie strony wtórnej 1 lub 5 A. Ich zaletą jest łatwy, bezpośredni montaż do konstrukcji zacisku rozłącznika, co oszczędza czas montażu oraz miejsce w przestrzeni rozdzielnicy.
Pomiary wielkości elektrycznych w univers N HC