Rejestracja

univers N HC do 1600 A

Systemy rozdziału energii elektrycznej

univers N HC 1600 ATechnologia niskonapięciowych systemów rozdzielczych dla przemysłu i obiektów użyteczności publicznej musi
obecnie odpowiadać ściśle określonym wymaganiom. Składa się na nie wiele aspektów: bezpieczeństwo
użytkowania, rozmieszczenie urządzeń, czas montażu, prostota połączeń, czas eksploatacji, jakość i stabilność
zastosowanych podzespołów. Poza tym użytkownicy oczekują doskonałej elastyczności. Odpowiedzią firmy Hager na rosnące wymagania jest nowy niskonapięciowy system rozdziału energii – univers N HC do 1600 A. Jest on częścią większego systemu rozdziału unimes H do 4000 A.


Wyjątkową cechą tego rozwiązania jest fakt, że za pomocą tylko jednego systemu rozdzielczego można zapewnić
bardzo szeroki zakres prądowy aż do 4000 A. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wieloelementowego systemu
o budowie modułowej. System univers, dzięki swojej budowie, pozwala łączyć różne urządzenia funkcjonalne
obok siebie. Dzięki temu można zbudować z niego rozdzielnice główne jak również rozdzielnice pośrednie
i końcowe. To cecha, na którą warto zwrócić uwagę. Poza tym projektant, wykonawca i użytkownik posługują
się tylko jednym systemem: dobrze skonstruowanym i elastycznym ze specjalnym uwzględnieniem łatwości
obsługi, rozbudowy, wprowadzania zmian i usprawnień.


univers N HC do 1600A

Dzięki systemowi univers N HC, Hager rozszerza i rozwija znany już system univers N do kolejnego poziomu
prądowego 1600 A. Obecnie, elastyczny i łatwy w projektowaniu i montażu jeden system rozdziału energii univers N HC zapewnia jeszcze większe możliwości. Nowe rozdzielnice niskiego napięcia mogą być stosowane zarówno jako główny system dystrybucji w dużych budynkach, ale także jako rozdział pośredni i końcowy w obiektach komercyjnych. Spójnymi elementami systemów univers N i univers N HC są: konstrukcja nośna i zestawy montażowe. Jedna linia wzornicza, ten sam sposób projektowania i budowy zapewniają pełną, szeroką ofertę rozdzielnic elektrycznych dla segmentu budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego.

Pomiary parametrów sieci w systemach rozdziału energii univers N HC

Pomiary parametrów sieci w systemach rozdziału energii univers N HCNowe zestawy montażowe oraz akcesoria pomiarowe do rozłączników bezpiecznikowych listwowych, przeznaczone do systemów rozdziału energii univers N HC 1600 A.


Nowatorskie rozwiązanie mostu szynowego PE i N w systemie univers N HC

Nowatorskie rozwiązanie mostu szynowego PE i N w systemie univers N HCKażdy z instalatorów wie, jak trudno jest podłączyć przewody o dużych przekrojach w rozdzielnicach. W celu ułatwienia czynności łączeniowych oraz skrócenia czasu montażu firma Hager wprowadziła do oferty obrotowy izolator szyn PE i N.