Rejestracja

Rozwiązania ognioodporne i bezhalogenowe

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach komercyjnych wymaga rozwiązań zbalansowanych ze względu na wymogi budowlane i elektryczne.
Podczas budowy instalacji elektrycznych w budynkach handlowych i użyteczności publicznej szczególnie ważne są wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. W zależności od wymogów, urządzenia muszą być zasilane przez określony czas, nawet
w trakcie pożaru. Ma to na celu zasilanie wymaganego do pracy oświetlenia awaryjnego, systemów oddymiania lub innych instalacji bezpieczeństwa. W trakcie trwania pożaru i ewakuacji osób, na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych, nie może dojść do emisji toksycznych dymów i gazów. Źródłem takich substancji mogą być zwęglone izolacje kabli lub innych tworzyw sztucznych. Głównym celem ochrony przeciwpożarowej jest ochrona osób, dlatego szczególną uwagę należy poświęcić zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych i ratunkowych.
Rozwiazania ognioodporne i bezhalogenowe Hager
Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez obowiązujące prawo, czyli w celu umożliwienia budowy instalacji zapewniającej bezpieczeństwo na wypadek pożaru, firma Hager proponuje system ognioodpornych rozdzielnic elektrycznych. Oprócz rozdzielnic stojących i natynkowych, oferta obejmuje również drzwi rewizyjne do szybów instalacyjnych i szachtów kablowych. Jako uzupełnienie oferty firma Hager proponuje dedykowane kanały kablowe i skrzynki zaciskowe w wykonaniu ognioodpornym. W ten sposób można zbudować w pełni bezpieczną instalację zasilającą krytyczne urządzenia odbiorcze jak np. pompy przeciwpożarowe lub wentylatory oddymiające.

Rozdzielnice ognioodporne univers

Rozdzielnice ognioodporne HagerHager przedstawia nowe rozdzielnice ognioodporne i drzwi naścienne do ochrony ogniowej standardowych rozdzielnic.

 

Kanały bezhalogenowe

Kanały bezhalogenowe HagerEksperci ochrony przeciwpożarowej na całym świecie zgadzają się: systemy kanałów bezhalogenowych chronią ludzkie życie i mienie.

 

Kanały bezhalogenowe grzebieniowe

Kanały grzebieniowe HagerKanały grzebieniowe to funkcjonalne rozwiązanie przeznaczone do organizacji przewodów w rozdzielnicach i obudowach automatyki.