Rejestracja
 

Wycofanie partii wyłączników nadprądowych (MCB) o zdolności zwarciowej Icn =10000 A

Informujemy, że w trakcie naszej wewnętrznej kontroli jakości, w partii wyłączników nadprądowych (MCB) o zdolności zwarciowej Icn = 10 000 A o numerach referencyjnych opisanych w Załączniku (PDF, 303 kB), które zostały wyprodukowane pomiędzy 7 lipca 2016 r. a 25 września 2016 r. (kody produkcji w Załączniku), została wykryta niezgodność surowca z przyjętymi wymaganiami.
Według naszych badań, niezgodność może prowadzić do nieprawidłowego działania MCB, a w konsekwencji spowodować zagrożenie pożarowe lub stwarzać niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Z powyższych przyczyn, kierując się Zasadą Ostrożności oraz aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkownika, podjęliśmy decyzję o wycofaniu wyłączników nadprądowych (MCB) Hager o zdolności zwarciowej Icn = 10 000 A o numerach referencyjnych i kodach produkcji wymienionych w Załączniku (PDF, 303 kB)
W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności przeprowadzenia operacji wycofania partii tych wyrobów i aby zapobiec lub przynajmniej zminimalizować ryzyko i niebezpieczeństwo dla użytkowników produktu, niezbędna jest Państwa współpraca i pełne wsparcie.

Co należy zrobić?

1. Ustalić czy znajdują się w Państwa posiadaniu wyłączniki nadprądowe (MCB) Hager 10kA o numerach referencyjnych i kodach produkcji opisanych w Załączniku (PDF, 303 kB), które mogły zostać przez Państwa zakupione pomiędzy 7 lipca 2016 r. a dniem dzisiejszym.
2. Jeśli w Państwa posiadaniu znajduje się wadliwy produkt należy skontaktować się niezwłocznie ze swoim sprzedawcą w celu ustalenia procedury zwrotu takiego produktu.
Przypominamy, że wymiana zainstalowanego produktu powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego instalatora (elektryka).

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Tel.: +48 32 324 01 00
Mail: recall@hager.pl
Z góry dziękujemy za wsparcie oraz podjęcie współpracy i przepraszamy za niedogodności, które ta sprawa może powodować dla Państwa i Państwa klientów.