Rejestracja
 

Nowa modułowa aparatura zabezpieczająca

Prezentujemy nową modułową aparaturę zabezpieczającą Hager, obejmującą wyłączniki nadprądowe (MCB), wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB) oraz wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym (RCBO).
6873871.7824
Nowa seria modułowej aparatury zabezpieczającej Hager to połączenie tradycyjnej jakości i niezawodności z nowymi możliwościami łączeniowymi oraz jeszcze większym bezpieczeństwem.

Zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed skutkami zwarć i przeciążeń mogą także służyć jako środek ochrony przed porażeniem elektrycznym - samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem liniowym a częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym.

Modułowe urządzenia zabezpieczające przed porażeniem elektrycznym - jako środek ochrony uzupełniającej (ochrona przy dotyku pośrednim) w przypadku uszkodzenia lub nieskuteczności środków ochrony podstawowej.

Połączenie funkcjonalności wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych w jednym aparacie.

Korzyść 1


Pole opisowe z klapką zabezpieczającą

Czytelne i estetyczne oznaczenie aparatów teraz jest jeszcze prostsze dzięki wydrukom z programu Semiolog i transparentnej klapce zabezpieczającej.
Pole opisowe z klapką zabezpieczającą

Korzyść 2


Bezpieczeństwo i ochrona przed popełnieniem błędu

Zabezpieczenie przed dotykiem IP2x, także przy zastosowaniu szyn fazowych. Eliminacja błędu przy wprowadzaniu przewodu do zacisku dzięki nakładkom zabezpieczającym.
Bezpieczeństwo i ochrona przed popełnieniem błędu

Korzyść 4


Wysoka jakość i zgodność z normami

Szybkie i pewne rozłączanie. Znak bezpieczeństwa BBJ-SEP (dla wybranych aparatów).
Wysoka jakość i zgodność z normami</

Korzyść 3


2 wskaźniki: położenia styków roboczych oraz wyzwolenia od prądu różnicowego

Pełne i jednoznaczne określenie przyczyny zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego (szczególnie ważne przy diagnostyce awarii).
2 wskaźniki: położenia styków roboczych oraz wyzwolenia od prądu różnicowego

Szkolenia produktowe

Zapraszamy do udziału w certyfikowanych szkoleniach produktowych, prowadzonych w ramach Akademii Hager. W ramach zagadnień związanych z osprzętem elektroinstalacyjnym, mogą Panstwo wziąć udział w szkoleniach produktowym:

Rozdział energii i zabezpieczenia instalacji w budownictwie mieszkaniowym