Rejestracja
 

Wyróżnienie Honorowe 27. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2014 za System unimes H do 4000 A.

System unimes H do 4000 A

Energetab 2014

Na tegorocznych, międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB 2014 swoje najnowsze produkty zaprezentowało ponad 740 wystawców z Europy i Azji.
Firma Hager, po raz pierwszy podczas bielskich targów, została wyróżniona za swój produkt. W tym roku jury konkursowe przyznało jedno z wyróżnień honorowych systemowi unimes H do 4000 A, który na targach Energetab 2014 miał swoją oficjalna premierę.
Specyfiką tegorocznych targów były m.in.: prezentacje produktów związanych z nowym rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 r (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1289) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków prowadzenia instalacji telekomunikacyjnej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Prezentowane były nie tylko nowe systemy rozdzielnic teletechnicznych ale także interfejs do bezprzerwowej wymiany liczników AMI. Na stoisku Hager – zaprezentowano kilka wybranych rozdzielnic, które podkreślały trzy niezwykle ważne aspekty: bezpieczeństwo, niezawodność, łatwość obsługi i montażu dla każdego segmentu zastosowań.

Wszystkim odwiedzającym nasze stoiska podczas targów ENERGETAB 2014 i VII Niezależnych Targów Hager Polo dziękujemy za wizytę, spotkanie i zapoznanie się z naszą najnowszą ofertą.