Rejestracja

tehalit.VK Kanały grzebieniowe

Systemy kanałów grzebieniowych tehalit.VK zapewniają przejrzyste i proste prowadzenie przewodów oraz zwiększają bezpieczeństwo obsługi i eksploatacji rozdzielnic i sterownic elektrycznych. Kanały grzebieniowe eliminują ryzyko powstawania błędów zarówno eksploatacji jak i normalnej pracy urządzeń.
Systemy kanałów tehalit.VK posiadają międzynarodowe dopuszczenia m.in.: UL94, klasy palności V1 oraz V0.
UWAGA: Kanały tehalit.VK wykonane z materiału bezhalogenowego nie mogą mieć styczności z olejami i smarami, np. olej obróbkowy.