Rejestracja

tehalit.lifea Kanały elektroinstalacyjne PVC, wysokość 60 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu.