Rejestracja

tehalit.LFS Kanały elektroinstalacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, wysokość 40-60 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.