Rejestracja

tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny wys. 20-30 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.