Rejestracja
 

tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC (montaż krawędziowy)

Rozwiązania dla przestrzeni biurowych - system z twardego PVC

Główną koncepcją powstania systemu tehalit.BRP była potrzeba stworzenia prostego, szybkiego i uniwersalnego profilu dającego możliwość zabudowy dowolnego osprzętu.
 
Efektem wytężonej pracy naszych inżynierów i nabytego przez lata doświadczenia  jest prosty, szybki w instalacji kanał z PVC.
 
Profil może być również wykonany z aluminium (tehalit.BRAP).