Rejestracja
 

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią i poprawa efektywności energetycznej jest jednym z najważniejszych aspektów pranych pod uwagę przez projektantów i użytkowników budynków.Jest to złożone zagadnienie wymagające wielowymiarowego podejścia.


Jednym z podstawowych warunków poprawnego zarządzania energią jest jej monitorowanie.W tym celu firma Hager opracowała system umożliwiający łączenie ze sobą wielu urządzeń pomiarowych i przełączających stanowiących elementy składowe systemu zarządzania.


Korzystając ze sprawdzonych rozwiązań można osiągnąć najlepsze efekty. Zapraszamy do zapoznania się z elementami składowymi systemu.