Rejestracja

RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB) to modułowe urządzenia zabezpieczające przed porażeniem elektrycznym - do stosowania jako środek ochrony uzupełniającej w przypadku uszkodzenia lub nieskuteczności środków ochrony podstawowej.
Wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB) to modułowe urządzenia zabezpieczające przed porażeniem elektrycznym - do stosowania jako środek ochrony uzupełniającej w przypadku uszkodzenia lub nieskuteczności środków ochrony podstawowej.