Rejestracja

AFDD Detektory iskrzeń

Urządzenia AFDD pozwalają na wczesne wykrycie zjawiska iskrzeń łukowych i zapobiegnięcie pożarowi. Stosowanie ich znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Urządzenia te znajdują zastosowanie, przede wszystkim, w obwodach odbiorczych w budynkach o konstrukcji drewnianej, przedszkolach i domach opieki.
Urządzenia AFDD pozwalają na wczesne wykrycie zjawiska iskrzeń łukowych i zapobiegnięcie pożarowi. Stosowanie ich znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Urządzenia te znajdują zastosowanie, przede wszystkim, w obwodach odbiorczych w budynkach o konstrukcji drewnianej, przedszkolach i domach opieki.