Rejestracja

Aparatura modułowa

Posiadamy kompleksową ofertę modułowych aparatów zabezpieczajacych ukierunkowaną na budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Obejmuje ona wyłączniki nadprądowe (MCB), różnicowoprądowe (RCCB), różnicowoprądowe z członem nadprądowym (RCBO), bloki różnicowoprądowe oraz ograniczniki przepięć (SPD).
Posiadamy kompleksową ofertę modułowych aparatów zabezpieczajacych ukierunkowaną na budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Obejmuje ona wyłączniki nadprądowe (MCB), różnicowoprądowe (RCCB), różnicowoprądowe z członem nadprądowym (RCBO), bloki różnicowoprądowe oraz ograniczniki przepięć (SPD).