Rejestracja
 

Sterowniki załączające

Przekaźnikowy sterownik załączający

85121200 one.platform Przekaźnikowy sterownik
85121200
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
85121200
85121200one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm1 szt.BER340,00 zł / szt.
szt.
85121201
85121201R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm1 szt.BER346,00 zł / szt.
szt.

Elektroniczny sterownik załączający 1-krotny

85121100 one.platform Elektroniczny sterownik
85121100
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
85121100
85121100one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm1 szt.BER291,00 zł / szt.
szt.
85121101
85121101R.classic/1930/Glas Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm1 szt.BER291,00 zł / szt.
szt.

Elektroniczny sterownik załączający 2-krotny

85122200 one.platform Elektroniczny sterownik
85122200
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
85122200
85122200one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm1 szt.BER538,00 zł / szt.
szt.

KNX RF quicklink Przyciski 1-krotne

85145182 B.X KNX RF Przyc 1kr kr
85145182
  • tylko do sterowników 1-krotych
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
85145182
85145182B.X KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, krem1 szt.BER613,00 zł / szt.
szt.
85145189
85145189B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały1 szt.BER613,00 zł / szt.
szt.
85145188
85145188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały1 szt.BER598,00 zł / szt.
szt.
85145185
85145185B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant1 szt.BER632,00 zł / szt.
szt.
85145183
85145183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu1 szt.BER652,00 zł / szt.
szt.
85145129
85145129Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały, aks1 szt.BER613,00 zł / szt.
szt.
85145126
85145126Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant, aks lak1 szt.BER617,00 zł / szt.
szt.
85145179
85145179K.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały1 szt.BER616,00 zł / szt.
szt.
85145175
85145175K.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant1 szt.BER621,00 zł / szt.
szt.
85145177
85145177K.5 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu, lak1 szt.BER639,00 zł / szt.
szt.
85145173
85145173K.5 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, stal szl, lak1 szt.BER639,00 zł / szt.
szt.
85145139
85145139R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały1 szt.BER666,00 zł / szt.
szt.
85145131
85145131R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, czarny1 szt.BER666,00 zł / szt.
szt.

KNX RF quicklink Przyciski 2-krotne

85146182 B.Kwadr/S.1 KNX RF Przyc 2kr kr
85146182
  • tylko do sterowników 2-krotnych
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
85146182
85146182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, krem1 szt.BER744,00 zł / szt.
szt.
85146189
85146189B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały1 szt.BER744,00 zł / szt.
szt.
85146188
85146188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały1 szt.BER731,00 zł / szt.
szt.
85146185
85146185B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant1 szt.BER768,00 zł / szt.
szt.
85146183
85146183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu1 szt.BER780,00 zł / szt.
szt.
85146129
85146129Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały, aks1 szt.BER731,00 zł / szt.
szt.
85146126
85146126Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant, aks lak1 szt.BER753,00 zł / szt.
szt.
85146179
85146179K.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały1 szt.BER755,00 zł / szt.
szt.
85146175
85146175K.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant1 szt.BER768,00 zł / szt.
szt.
85146177
85146177K.5 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu, lak1 szt.BER772,00 zł / szt.
szt.
85146173
85146173K.5 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, stal szl, lak1 szt.BER772,00 zł / szt.
szt.
85146139
85146139R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały1 szt.BER811,00 zł / szt.
szt.
85146131
85146131R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, czarny1 szt.BER811,00 zł / szt.
szt.

KNX RF quicklink Przyciski 4-krotne

85648182 B.Kwadr/S.1 KNX RF Przyc 4kr kr
85648182
  • w połączeniu ze sterownikami 1-krotnymi prawy klawisz spełnia funkcję nadajnika 1-krotnego
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
85648182
85648182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, krem1 szt.BER868,00 zł / szt.
szt.
85648189
85648189B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały1 szt.BER868,00 zł / szt.
szt.
85648188
85648188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały1 szt.BER865,00 zł / szt.
szt.
85648185
85648185B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant1 szt.BER888,00 zł / szt.
szt.
85648183
85648183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu1 szt.BER903,00 zł / szt.
szt.
85648129
85648129Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały, aks1 szt.BER865,00 zł / szt.
szt.
85648126
85648126Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant, aks lak1 szt.BER882,00 zł / szt.
szt.
85648179
85648179K.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały1 szt.BER869,00 zł / szt.
szt.
85648175
85648175K.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant1 szt.BER888,00 zł / szt.
szt.
85648177
85648177K.5 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu, lak1 szt.BER906,00 zł / szt.
szt.
85648173
85648173K.5 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, stal, lak1 szt.BER906,00 zł / szt.
szt.
85648139
85648139R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały1 szt.BER959,00 zł / szt.
szt.
85648131
85648131R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, czarny1 szt.BER959,00 zł / szt.
szt.

KNX RF quicklink Łączniki czasowe

85745282 B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik
85745282
  • tylko do przekaźnikowego sterownika załączającego 85121200
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
85745282
85745282B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., krem1 szt.BER880,00 zł / szt.
szt.
85745289
85745289B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., biały1 szt.BER880,00 zł / szt.
szt.
85745288
85745288S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały1 szt.BER865,00 zł / szt.
szt.
85745285
85745285B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., ant1 szt.BER903,00 zł / szt.
szt.
85745283
85745283B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat1 szt.BER922,00 zł / szt.
szt.
85745229
85745229Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., biały, aks1 szt.BER865,00 zł / szt.
szt.
85745226
85745226Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., ant, aks lak1 szt.BER882,00 zł / szt.
szt.
85745279
85745279K.1 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały1 szt.BER869,00 zł / szt.
szt.
85745275
85745275K.1 KNX RF quicklink łącznik czasowy, ant1 szt.BER888,00 zł / szt.
szt.
85745277
85745277K.5 KNX RF quicklink łącznik czasowy alu, lak1 szt.BER906,00 zł / szt.
szt.
85745273
85745273K.5 KNX RF quicklink łącznik czasowy, stal szl, lak1 szt.BER906,00 zł / szt.
szt.
85745239
85745239R.X/1930/Glas KNX RF quicklink łącznik czasowy biały1 szt.BER960,00 zł / szt.
szt.
85745231
85745231R.X/1930/Glas KNX RF quicklink łącznik czasowy cz1 szt.BER960,00 zł / szt.
szt.
*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu.