Rejestracja
 

Sensory przyciskowe 1-4 –krotne

 • możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika
temperatury
 • z wbudowanym brzęczykiem do fizycznej identyfikacji
elementu w instalacji
 • obsługa funkcji pojedynczym przyciskiem lub całym
klawiszem
 • pole opisowe na całej powierzchni klawisza
 • 2 diody statusowe LED RGB na klawisz
 • możliwość ustawienia koloru statusu
 • możliwość ustawienia jasności diody LED stanu dla trybu
dzień / noc, przełączanie trybu za pomocą obiektu
komunikacyjnego
 • biała dioda LED pracy, z możliwością sterowana przez
obiekt komunikacyjny
 • funkcje przycisku: załączanie, ściemnianie, rolety/żaluzje,
transmiter wartości, rozszerzenie termostatu, sceny
świetlne, tryby ogrzewania, 2 kanały
 • transmiter wartości 1 lub 2 bajtowej
 • możliwość sterowania do 64 scen świetlnych z funkcją
zapamiętywania
 • konfigurowalna funkcja blokady
 • wbudowany czujnik temperatury powietrza, z wysyłaniem
wartości na magistralę
 • funkcja alarmu po zdemontowaniu modułu z portu
magistralnego

Port magistralny, podtynkowy

80040001 KNX e/s Port magistralny podtynkowy
80040001
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
80040001
80040001KNX e/s Port magistralny, podtynkowy1 szt.KNX414,00 zł / szt.
szt.
80040002
80040002KNX e/s R.classic/serie 1930 Port magistralny, podtynkowy1 szt.KNX414,00 zł / szt.
szt.

Sensory przyciskowe 1-krotne

80161780 KNX e/s B.x Przyc.1-kr p.opis biały krem
80161780
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
80161780
80161780KNX e/s B.x Przycisk 1-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem1 szt.KNX284,00 zł / szt.
szt.
80161785
80161785KNX e/s B.x Przycisk 1-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu1 szt.KNX291,00 zł / szt.
szt.
80141329
80141329KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały1 szt.KNX284,00 zł / szt.
szt.
80141326
80141326KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt1 szt.KNX291,00 zł / szt.
szt.
80141321
80141321KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu1 szt.KNX391,00 zł / szt.
szt.
80161770
80161770KNX e/s K.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały1 szt.KNX284,00 zł / szt.
szt.
80161776
80161776KNX e/s K.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt1 szt.KNX291,00 zł / szt.
szt.
80161774
80161774KNX e/s K.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu1 szt.KNX291,00 zł / szt.
szt.
80161773
80161773KNX e/s K.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., stal szl.1 szt.KNX301,00 zł / szt.
szt.
80161869
80161869KNX e/s R.x/Serie 1930 Przycisk 1-kr z diod. LED RGB i czuj. temp., biały, poł.1 szt.KNX298,00 zł / szt.
szt.
80161865
80161865KNX e/s R.x/Serie 1930 Przycisk 1-kr z diod. LED RGB i czuj. temp., czarny, poł.1 szt.KNX298,00 zł / szt.
szt.

Sensory przyciskowe 2-krotne

80162780 KNX e/s B.x Przyc.2-kr p.opis biały krem
80162780
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
80162780
80162780KNX e/s B.x Przycisk 2-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem1 szt.KNX338,00 zł / szt.
szt.
80162785
80162785KNX e/s B.x Przycisk 2-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu1 szt.KNX345,00 zł / szt.
szt.
80142329
80142329KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały1 szt.KNX336,00 zł / szt.
szt.
80142326
80142326KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt1 szt.KNX344,00 zł / szt.
szt.
80142321
80142321KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu1 szt.KNX443,00 zł / szt.
szt.
80162770
80162770KNX e/s K.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały1 szt.KNX338,00 zł / szt.
szt.
80162776
80162776KNX e/s K.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt1 szt.KNX344,00 zł / szt.
szt.
80162774
80162774KNX e/s K.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu1 szt.KNX344,00 zł / szt.
szt.
80162773
80162773KNX e/s K.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., stal szl.1 szt.KNX357,00 zł / szt.
szt.
80162869
80162869KNX e/s R.x/Serie 1930 Przycisk 2-kr z diod. LED RGB i czuj. temp., biały, poł.1 szt.KNX365,00 zł / szt.
szt.
80162865
80162865KNX e/s R.x/Serie 1930 Przycisk 2-kr z diod. LED RGB i czuj. temp., czarny, poł.1 szt.KNX365,00 zł / szt.
szt.

Sensory przyciskowe 3-krotne

80163780 KNX e/s B.x Przyc.3-kr p.opis biały krem
80163780
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
80163780
80163780KNX e/s B.x Przycisk 3-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem1 szt.KNX432,00 zł / szt.
szt.
80163785
80163785KNX e/s B.x Przycisk 3-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu1 szt.KNX438,00 zł / szt.
szt.
80143329
80143329KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały1 szt.KNX432,00 zł / szt.
szt.
80143326
80143326KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt1 szt.KNX438,00 zł / szt.
szt.
80143321
80143321KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu1 szt.KNX518,00 zł / szt.
szt.
80163770
80163770KNX e/s K.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały1 szt.KNX432,00 zł / szt.
szt.
80163776
80163776KNX e/s K.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt1 szt.KNX438,00 zł / szt.
szt.
80163774
80163774KNX e/s K.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu1 szt.KNX438,00 zł / szt.
szt.
80163773
80163773KNX e/s K.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., stal szl.1 szt.KNX457,00 zł / szt.
szt.

Sensory przyciskowe 4-krotne

80164780 KNX e/s B.x Przyc.4-kr p.opis biały krem
80164780
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
80164780
80164780KNX e/s B.x Przycisk 4-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem1 szt.KNX488,00 zł / szt.
szt.
80164785
80164785KNX e/s B.x Przycisk 4-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu1 szt.KNX495,00 zł / szt.
szt.
80144329
80144329KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały1 szt.KNX488,00 zł / szt.
szt.
80144326
80144326KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt1 szt.KNX495,00 zł / szt.
szt.
80144321
80144321KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu1 szt.KNX595,00 zł / szt.
szt.
80164770
80164770KNX e/s K.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały1 szt.KNX485,00 zł / szt.
szt.
80164776
80164776KNX e/s K.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt1 szt.KNX495,00 zł / szt.
szt.
80164774
80164774KNX e/s K.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu1 szt.KNX495,00 zł / szt.
szt.
80164773
80164773KNX e/s K.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., stal szl.1 szt.KNX505,00 zł / szt.
szt.

Sonda

EK090 Czujnik temperatury
EK090
 Nr katalogowy Opis Opak.GrRabCena* 
EK090
EK090Czujnik temperatury1 szt.KNX161,00 zł / szt.
szt.
*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Wszystkie wyświetlane ceny produktów są rekomendowanymi (katalogowymi) cenami netto. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu.