Rejestracja

Regulacja temperatury

Wewnętrzne ogrzewanie elektryczne pomieszczeń to komfort i nowoczesny sposób sterowania, spełniające oczekiwania użytkowników w zakresie łatwości regulacji, możliwości automatycznego dopasowania poziomu temperatury do bieżących warunków czy też oszczędnego zużycia energii elektrycznej. Urządzenia Hager służące do regulacji temperatury to wiele możliwości, dopasowanych
do potrzeb użytkownika, jeśli chodzi o rodzaj montażu, sposób obsługi czy zakres temperatur i funkcji dodatkowych.