Rejestracja
 

Informacje o prawach autorskich

W odniesieniu do dokumentów dostępnych w formie elektronicznej w sieciach danych, obowiązuje w sposób nieograniczony ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W szczególności obowiązują następujące zapisy:

Dopuszczalne jest korzystanie z jednego egzemplarza utworu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (§ 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Tworzenie i przetwarzanie innych kopii jest możliwe tylko po uzyskaniu wyraźnej zgody autora. Teksty, zdjęcia i pozostałe dokumenty publikowane na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i nie mogą być powielane, przetwarzane, reprodukowane lub przetwarzane bez wcześniejszego uzyskania zgody autora. Regulacja ta nie dotyczy jedynie przypadków zapisywania i przetwarzania już udostępnionych, w ramach dozwolonego własnego użytku osobistego, utworów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych przepisów, a w razie ich naruszenia może być pociągnięty do odpowiedzialności.

Informacje dotyczące zdjęć i tekstów

W przypadku zdjęć i tekstów (fotografie produktów, przykładowe aranżacje, itp.), które przesyłane są użytkownikowi na jego prośbę pocztą lub mailem, obowiązują następujące zasady w odniesieniu do praw użytkowania i praw autorskich:
  • Powielanie, edytowanie, reprodukowanie lub rozpowszechnianie przekazanych materiałów jest niedozwolone bez wcześniejszej pisemnej zgody. Dozwolone jest korzystanie z tego rodzaju materiałów tylko w określonym i uprzednio zatwierdzonym przez nas celu.
  • Korzystanie ze zdjęć i tekstów w sklepach internetowych lub przekazywanie ich podmiotom trzecim jest zasadniczo zabronione.
  • Bez uprzedniego wystąpienia do nas o wyraźną zgodę, wszystkie zdjęcia i teksty mogą być stosowane tylko w zakresie własnego użytku osobistego; korzystanie z tego rodzaju materiałów nie może służyć bezpośrednio ani pośrednio celom komercyjnym (§ 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność w zakresie przestrzegania przepisów prawa autorskiego, a w razie nadużyć może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Z tego względu zalecamy użytkownikom, którzy chcą skorzystać z naszych zdjęć i tekstów, aby skontaktowali się z nami, podając swoje dane osobowe i cel zastosowania oraz wystąpili do nas o wydanie pisemnego zezwolenia na tego rodzaju skorzystanie z ww. materiałów.

Odpowiedzialność

Wszystkie dokumenty i pliki z udostępnionymi nam przez Państwa treściami, które znajdują się w ofertach przekazywanych Państwu za pośrednictwem internetu, zostały sporządzone z najwyższą starannością. Mimo to nie możemy dać gwarancji poprawności i kompletności informacji publikowanych na tej stronie internetowej. Wykluczona jest nasza odpowiedzialność za szkody, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania strony internetowej i zawartych w niej informacji. Nie dotyczy to odpowiedzialności za umyślne działanie na szkodę lub za szkodę powstałą w wyniku rażącego zaniedbania.

Nie odpowiadamy za treści innych stron internetowych, do których prowadzą linki z naszej strony. Są to treści zewnętrzne, na które nie mamy żadnego wpływu. Usługę umieszczania linków na naszej stronie internetowej świadczy Hager Polo Sp. z o.o.. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość linków zamieszczonych na naszej stronie.