Rejestracja
 

Deklaracje zgodności CE

Deklaracje zgodności, określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 02.06.2016 r. (Dz.U. z 2016 Poz. 806) w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 02.06.2016 r. (Dz.U. z 2016 Poz. 815) w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych - na podstawie Ustawy z 13.04.2016 r. (Dz.U. z 2016 Poz. 542) o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Znajdź deklarację zgodności CE

Wprowadź referencję produktu aby odszukać właściwy dokument.

Deklaracje zgodności CE

Ogólna Deklaracja Zgodności
Tytuł Opis Pobierz
Deklaracja Zgodności WE
Ogólna Deklaracja Zgodności WE Hager SE - dla wszystkich produktów Hager Group (jeśli dotyczy i ma zastosowanie).PDF, 218 kB
Rozdział energii
Tytuł Opis Pobierz
001/EN/2016 v.3.1
univers Obudowy i rozdzielnice
FB…LN, FB…SN FG…KD, FG…LD, FG…WD, FG…WE, FG…SD, FG… XD, FG…XE FL…S, FL…SP FP…SN2, FP…SW2, FP…TN2, FP…TW2 FR…E, FR…E1, FR…E2, FR…G, FR…G1, FR…G2, FR…H, FR…H1, FR…H2, FR…K1, FR…K2, FR…S, FR…S1, FR…S2, FR…U1, FR…U2, FR…V1, FR…V2 FS…E, FS…G
PDF, 289 kB
004/EN/2016 v.2.0
Rozdzielnice podtynkowe i natynkowe cosmos
VD…, VR...
PDF, 117 kB
005/DE/2016 v.1.2
SPD Ograniczniki przepięć.
SP…, SPA …, SPK…, SPN…, SPV…
PDF, 327 kB
008/DE/2016 v.1.0
RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym.
ADM4 …
PDF, 274 kB
009/DE/2016 v.1.0
RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym.
ADZ3 …
PDF, 268 kB
Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
Tytuł Opis Pobierz
007/CT/2019 v.1.0
KNX Czujniki obecności
TX510, TX511, TXC511
PDF, 187 kB
019/WA/2016 v.3.3
lumina Łączniki, w komplecie z ramką i klawiszami
WL…
PDF, 221 kB
036/CT/2017 v.1.0
Zegary sterujące cyfrowe 1- i 2-kanałowe
EG…, EE…
PDF, 272 kB
037/CT/2017 v.1.0
Zegary sterujące cyfrowe 4-kanałowe
EG4…E,
PDF, 264 kB
041/WA/2017 v.1.0
polo.fiorena Łączniki, w komplecie z ramką i klawiszami
11…, 22…
PDF, 152 kB
Systemy prowadzenia przewodów
Tytuł Opis Pobierz
007/CM/2016 v.1.0
FWK Kanały instalacyjne ognioodporne.
FWK30 …, FWK3E …, FWK90 …
PDF, 473 kB
030/CM/2017 v.2.1
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne, montaż płytki do podłóg czyszczonych na sucho
KDE…, KDQ…, BDE…, BDQ…
PDF, 122 kB
031/CM/2017 v.1.3
tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK…, UKM…, UKS…
PDF, 146 kB
032/CM/2017 v.1.2
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne z poliamidu (PA) do podłóg czyszczonych na sucho
VE…, VQ…, VR…
PDF, 121 kB
033/CM/2017 v.3.0
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne do podłóg czyszczonych na mokro IP66
VANR…
PDF, 116 kB