Rejestracja
 

Certyfikaty zgodności BBJ-SEP

Certyfikaty zgodności, uprawniające do oznaczania produktów zastrzeżonym znakiem B-BBJ-SEP.
Potwierdzają zgodność produktów z normami, na podstawie badań wykonanych przez Biuro Badawcze ds. Jakości (BBJ) Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Rozdział energii
Tytuł Opis Pobierz
SEP-BBJ/12/014/19
RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe. Inc=10kAPDF, 299 kB
Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
Tytuł Opis Pobierz
B/12/006/19
Hager lumina. Gniazda wtyczkowe stałe, do wbudowania, pojedyncze, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym lub bez, z przesłonami lub bez przesłon tulejek stykowych, z zaciskami gwintowymi.
Ważność do: 2024.01.31
PDF, 982 kB
B/12/007/19/M1
Hager lumina. Gniazda wtyczkowe stałe, do wbudowania, podwójne, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym, bez przesłon tulejek stykowych lub bez, z zaciskami gwintowymi.
Ważność do: 2024.01.31
PDF, 1,7 MB
B/12/073/17
Berker. Łączniki instalacyjne kołyskowe IP44, do wbudowania, z podświetleniem lub bez, z zaciskami bezgwintowymi.
Ważność do: 2022.09.20
PDF, 156 kB
B/12/074/17
Berker. Łączniki instalacyjne kołyskowe IP44, do wbudowania, bez podświetlenia, z zaciskami gwintowymi.
Ważność do: 2022.09.20
PDF, 148 kB
Berker
Instalacyjne łączniki podtynkowe one.platform
B.Kwadrat | B.x | Q.x | K.x | R.x | S.x | Arsys
Berker
BBJ-SEP Certyfikat nr B/12/020/16
Ważność do: 2021.04.10
PDF, 3,2 MB