Rejestracja
 

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Projekt instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej wykonywany przez osoby uprawnione, posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie oraz powinien być zgodny z wymaganiami Polskich Norm.
Niezawodny, pełny system ochrony przeciwprzepięciowej powinien uwzględniać normy i zalecenia dotyczące:

  • ochrony odgromowej obiektów budowlanych ,
  • rodzaju instalacji elektrycznej niskiego napięcia w obiekcie budowlanym,
  • urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej, w tym ich koordynacji energetycznej,
  • koordynacji izolacji urządzeń elektrycznych,
  • ekwipotencjalizacji (wyrównywania potencjałów) w instalacji niskiego napięcia.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
Zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 61643-11, urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej są podzielone na typy, stosownie do spełnienia przez nich wymagań technicznych, opisanych klasami prób:

Klasa prób SPDTyp SPDParametry charakterystycznePrzeznaczenie
Klasa I
Typ 1
Iimp, In
Ochrona przed bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego, przepięciami atmosferycznymi oraz wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi, wyrównywanie potencjałów.
Klasa II
Typ 2
Imax, In
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi indukowanymi i przepięciami łączeniowymi, powstającymi w instalacji elektrycznej odbiorczej niskiego napięcia.
Klasa III
Typ 3
UOC
Ochrona indywidualna czułych odbiorników końcowych przed przepięciami atmosferycznymi indukowanymi i przepięciami łączeniowymi, powstającymi w instalacji elektrycznej odbiorczej niskiego napięcia.


Ze względu na swoją budowę oraz sposób działania, ograniczniki przepięć Hager zawierają elementy:

  • ucinające napięcie, oparte na iskiernikach bezwydmuchowych, cechujące się dużą impedancją, zmniejszającą się gwałtownie przy występowaniu przepięcia,
  • ograniczające napięcie, oparte na warystorach wykonanych z tlenków metali, cechujące się dużą impedancją, zmniejszającą się w sposób ciągły w miarę wzrastania prądu udarowego i napięcia,
  • kombinowane, oparte na iskiernikach bezwydmuchowych sterowanych, łączące cechy ucinania napięcia oraz zapewnienia obniżenia poziomu napięcia do wartości ≤ 1,5 kV oraz ograniczania prądów zwarciowych następczych.

Najskuteczniejsza ochrona przeciwprzepięciowa Hager


Z punktu widzenia praktycznego, najbardziej efektywnym sposobem wykonania ochrony przeciwprzepięciowej jest zabudowa właściwie skoordynowanych energetycznie urządzeń:
  • ochrony trójstopniowej, opartej na SPD iskiernikowych typu 1 oraz SPD warystorowych typu 2 oraz typu 3 (jeśli wymagane),
  • ochrony opartej o kombinowane (hybrydowe) ograniczniki iskiernikowe typu 1 o napięciowym poziomie ochrony poniżej 1,5 kV.
Tak dobrane urządzenia SPD zapewniaja skuteczną ochronę przed przepływem prądu udarowego (piorunowego), wyłączanie prądów następczych oraz zapewnienie właściwego poziomu ochrony napięciowej.
SPD kombinowane typ 1 Hager

Schemat ideowy iskiernikowego, kombinowanego ogranicznika przepięć typu 1