Rejestracja
 

Systemy kanałów grzebieniowych

Kanały grzebieniowe to funkcjonalne rozwiązanie przeznaczone do organizacji przewodów w rozdzielnicach i obudowach automatyki. Zapewniają proste prowadzenie przewodów oraz zwiększają bezpieczeństwo obsługi i użytkowania.
Kanały grzbieniowe Hager

Dlaczego bez halogenów? PVC jest lepsze prawda?

Eksperci ochrony przeciwpożarowej na całym świecie zgadzają się: systemy kanałów bezhalogenowych chronią ludzkie życie i mienie. W normalnych warun-kach, podczas użytkowania instalacji elektrycznych, polichlorek winylu (PVC/PVC) nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska. Nie jest on jednak odporny na działanie ognia. Pod wpływem temperatury polichlorek winylu ulega rozkładowi, co powoduje powstawanie toksycznych związków halogenowych i chlorowodoru. Ze spalenia 1 kg polichlorku winylu powstaje ok. 400 litrów chlorowodoru, który w czasie gaszenia pożaru, w połączeniu z parą wodną, tworzy 1,5 litra kwasu solnego o stężeniu 25%. Po zgaszeniu płomienia polichlorek winylu gaśnie, co oznacza, że nie przenosi płomienia. Jest on odporny na wiele substancji, nie wchłania wody i może być barwiony.

W przypadku pożaru składniki – halogeny (np. brom, chlor, fluor) stają się substancjami toksycznymi, żrącymi i zanieczyszczającymi. Wydzielają rakotwórcze dioksyny. Prowadzi to do powstawania dużych ilości dymu, co często może spowodować pośrednio obrażenia ciała. Wydzielane dioksyny wpływają na układ oddechowy człowieka, a w połączeniu z parą wodną, która powstaje przy gaszeniu pożaru, kondensują się tworząc kropelki kwasów, które mogą powodować znaczne szkody materialne. Nawet wzmacniane łożyska i elementy betonowe mogą zostać uszkodzone.

Dlatego kanały bezhalogenowe Hager.

Centralne Biuro Zapobiegania Pożarom w Wiedniu podkreśla w swoich wystąpieniach i szkoleniach dla pracowników ochrony przeciwpożarowej niebezpieczeństwo i zagrożenia związane z materiałem PVC w przypadku pożaru. Informuje także o ryzyku związanym z występującymi w PVC dodatkami w postaci fluorowców. Systemy kanałów elektroinstalacyjnych z materiałów bezhalogenowych wpływają na spadek ilości pożarów i ograniczają występowanie negatywnych konsekwencji. W trakcie gaszenia pożaru PVC wodą, w ulatniających się gazach występują składniki toksyczne, w proporcjach, które powodują powstawanie substancji żrących. W miejscach, gdzie wskazane jest zastosowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa, najlepiej wykorzystać systemy bezhalogenowe.

Kanały grzebieniowe mają wysoką odporność. Dodatkowo podczas pożaru w rozdzielnicach lub sterownicach elektrycznych znacznie zmniejsza się emisja gazów toksycznych, w porównaniu z emisją gazów toksycznych w kanałach z materiału PVC. Kanały bezhalogenowe przystosowane są do ochrony mienia, ludzi i/oraz montażu w warunkach ekstremalnych.

Systemy kanałów grzebieniowych tehalit.HA7 i tehalit.HNG spełniają rygorystyczne normy odporności ogniowej dla aplikacji kolejowych EN 45545-2 (do zastosowania w kolejnictwie).

Otworowanie podstawy kanałów grzebieniowych


Otworowanie podstawy zgodne z normą EN 50085-2-3. Szerokość kanału 25, 40 do 60 mm.

Kanały grzebieniowe Hager


Otworowanie podstawy zgodne z normą EN 50085-2-3. Szerokość kanału 80, 100 do 120 mm.

Kanały grzebieniowe Hager

Kanały firmy Hager dostępne są w wielu rozmiarach

Kanały grzebieniowe przeznaczone są do prowadzenia kabli o różnym przekroju. Zęby o odpowiedniej grubości oraz możliwość ich odłamania pozwala na dobranie odpowiedniej odległości między nimi. Elastyczność zębów umożliwia ich wielokrotne odginanie podczas instalacji, nawet przy niskich temperaturach, bez ryzyka złamania.
Kanały mają także wypusty osłabiające (zależnie od rozmiaru koryta), które ułatwiają odłamanie pojedynczych zębów bez podstawy lub wraz z nią. Ponadto zęby mają na górze charakterystyczne zagięcia, które umożliwiają trwałe i pewne utrzymanie pokrywy.

Nie martw się o szczegóły, wystarczy wysłać rysunek

Wszystko co musisz zrobić to stworzyć szkic i wysłać go do nas. Doradcy i eksperci z firmy Hager, dopasują asortyment do Twoich potrzeb. Nie musisz się niczym martwić, ani szukać rozwiązań na własną rękę. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz, a my zadbamy o Ciebie. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Hager lub wyślij wiadomość na adres: office@hager.pl.

Do pobrania:

Katalog produktów: