Rejestracja
 

Ograniczniki przepięć T1 kombinowane z wbudowanym bezpiecznikiem

Iskiernikowe ograniczniki przepięć, zapewniające dwustopniową ochronę przed bezpośrednimi i pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi, przeznaczone do instalacji I i II klasy ochrony odgromowej (I i II klasa LPS) – obiekty usługowe, przemysł i infrastruktura.

Dzięki swojej unikalnej budowie (wbudowany bezpiecznik odporny na działanie prądu piorunowego), pozwala na wymierną oszczędność miejsca w rozdzielnicy - nie jest konieczna zabudowa dodatkowego rozłącznika bezpiecznikowego z wkładką topikową (w przypadku potrzeby dobezpieczania SPD). Zgodność z normą: PN-EN 61643-11

Ograniczniki przepięć T1 z wbudowanym bezpiecznikiem do zabudowy na szynach zbiorczych

Unikalne Iskiernikowe ograniczniki przepięć do bezpośredniej zabudowy na szynach PEN / N dużych rozdzielnic niskiego napięcia. Dzięki swojej budowie (wbudowany bezpiecznik odporny na działanie prądu piorunowego), pozwala na wymierną oszczędność miejsca w rozdzielnicy - nie jest konieczna zabudowa dodatkowego rozłącznika bezpiecznikowego z wkładką topikową oraz wykonywanie połączeń pomiędzy ogranicznikiem przepięć a szyną PEN / N.

Dodatkowo ograniczniki tego typu wyposażone mogą być w odporny na zakłócenia układ nadzorujący ich działanie, oparty o przewody światłowodowe, łączące SPD z modułem sygnalizacyjnym SPN191. Zgodność z normą: PN-EN 61643-11

Korzyści dla projektanta i instalatora:

 • uproszczone projektowanie systemów rozdziału energii,
 • oszczędność wymaganego miejsca w rozdzielnicy,
 • brak konieczności dodatkowego dobezpieczania dla dowolnej wartości zabezpieczenia poprzedzającego,
 • eliminacja ryzyka eksplozji zabezpieczeń nadprądowych,
 • optyczny wskaźnik działania/uszkodzenia,
 • innowacyjny światłowodowy system nadzoru nad stanem systemu zabezpieczeń przepięciowych zapewniający separację galwaniczną układów,
 • możliwość zdalnego nadzorowania poprawności działania zabezpieczeń przepięciowych,
 • redukcja zagrożenia udarem przepięciowym dla kolejnych urządzeń,
 • szeroki zakres wyposażenia dodatkowego i montażowego,
 • możliwość montażu ograniczników przepięć bezpośrednio na szynach zbiorczych,
 • ułatwione zapewnienie odpowiednio krótkich przewodów łączących.

Katalog produktów: