Rejestracja
 

Elastyczny system ochrony przeciwpożarowej tehalit.FWK

Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, poprzez zachowanie sprawności instalacji kablowych i komunikacji w kanale oraz umożliwienie przejścia na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych.
System kanałów ognioodpornych tehalit.FWK firmy Hager. Sprawdzone bezpieczeństwo dla funkcjonalności (E) oraz ochrona dróg ewakuacyjnych (I).

Pod pojęciem bezpieczeństwa dla funkcjonalności (E – odporność ogniowa kanału) rozumie się zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeniom elektrycznym w przypadku pożaru. Natomiast ochrona dróg ewakuacyjnych (I – izolacyjność ogniowa) dla służb ratowniczych oznacza, iż tymi drogami nie mogą być prowadzone przewody, by nie stwarzać zagrożenia (zgodnie z definicjami VDE). Okablowanie umieszczone w kanałach tehalit.FWK powoduje wyodrębnienie wydzielonej strefy pożarowej zapewniającej odseparowanie dróg ewakuacyjnych od okablowania. Na drogach ewakuacyjnych nie mogą być zainstalowane żadne źródła ognia. Wyjątek stanowią systemy kablowe, które są konieczne dla funkcjonowania wyjść awaryjnych. Prowadzenie przewodów elektrycznych w ognioodpornych kanałach przyczynia się w znacznym stopniu do ochrony dróg ewakuacyjnych i ratowniczych.

Właściwości techniczne

 • Ognioodporność przez 30/60/90 minut zgodnie z normą DIN 4102 Część 12.
 • Izolacja ogniowa przez 30 min. w oparciu o DIN 4102 Część 11.
 • Dymoszczelne.
 • Materiał konstrukcyjny pokryty warstwą wierzchnią A2 – niepalny, sprawdzony wg DIN 4102 Część 1 / EN13501-1.
 • Kolor biały – RAL 9010, stal ocynkowana.
 • Wysoka odporność chemiczna.
 • Wysoka odporność mechaniczna i stabilność.

Zalety

 • Instalacja jak w przypadku standardowego kanału kablowego. Montaż podstawy, okablowanie, montaż pokrywy.
 • Wysoka elastyczność, przeglądy i zmiany w instalacji możliwe w dowolnym miejscu. Przykręcane pokrywy mogą być usunięte bez żadnego problemu. Otwory wentylacyjne nie są potrzebne.
 • Możliwy montaż na ścianie i suficie.
 • Obudowa z blachy stalowej, odporna na wstrząsy. Możliwe do zastosowania w drogach ewakuacyjnych, korytarzach i klatkach schodowych. Zabezpieczenie kabli i przewodów przed uszkodze-niami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych.
 • Ognioodporne kable, nie są potrzebne, dlatego możliwie jest stosowanie kabli standardowych.
 • Szeroka gama osprzętu montażowego.

Do pobrania

Rozwiązania ognioodporne i bezhalogenowe HagerBroszura Rozwiązania ognioodporne i bezhalogenowe
 
Rozwiązania ognioodporne i bezhalogenowe HagerWskazówki dla profesjonalistówRozwiązania ognioodporne i bezhalogenowe Hager
 

Katalog produktów: