Rejestracja
 

Przepięcia w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Wyładowania atmosferyczne to jedno z najpiękniejszych zjawisk w naturze, jednak natężenie prądu piorunowego o wartości nawet do 250 kA może spowodować przepięcia w wewnętrznej instalacji elektrycznej. Ryzyko bezpośredniego uderzenia w budynek jest niskie, jednak źródłem takich przepięć mogą być także stany awaryjne lub łączeniowe w pobliskiej sieci elektroenergetycznej czy wyładowania atmosferyczne w ziemię oraz sieci napowietrzne.

Brak właściwej ochrony przed tymi zjawiskami skutkuje poważnym uszkodzeniem czy też zniszczeniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Utrata pamięci w ciągu ułamka sekundy

Z dnia na dzień wzrasta liczba występujących w budynkach szczególnie czułych urządzeń – komputerów, różnego rodzaju sterowników, paneli sterujących, sprzętu audio-wideo, itp.
Czy stać Cię na utratę wielu cennych danych czy też najpiękniejszych wspomnień, zapisanych na dysku Twojego komputera i to w ciągu ułamka sekundy?

Jakie są najczęstsze przyczyny występowania przepięć w instalacji elektrycznej?

  • bezpośrednie wyładowania atmosferyczne (uderzenia pioruna) w instalację odgromową budynku,
  • wyładowania atmosferyczne w przewody sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,
  • przepięcia atmosferyczne indukowane w instalacjach budynku lub innych bliskich obiektów,
  • przepięcia łączeniowe i stany awaryjne w sieci elektroenergetycznej.


Bezpośrednie wyładowanie piorunowe.
Impuls o kształcie fali 10/350 μs


Pośrednie, odległe wyładowanie piorunowe - uderzenie w odległą linię zasilającą.
Impuls o kształcie fali 8/20 μs
lub
Wyładowania atmosferyczne w pobliżu układu zasilania (złącze instalacji elektrycznej budynku).
Impuls o kształcie fali 10/350 μs


Pośrednie, odległe wyładowanie piorunowe - uderzenie w sąsiadujące obiekty, zjawiska indukcyjne.
Impuls o kształcie fali 8/20 μs

Skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa

Warunkiem skutecznej ochrony przepięciowej jest zastosowanie trzech stopni ochrony w zależności od stref ochrony, sklasyfikowanych wg normy jako LPZ. Iskiernikowe ograniczniki przepięć typu T1 z serii SPA i SPN łączą w sobie wytrzymałość osprzętu T1 i poziom ochrony urządzeń T2 oraz T3 (w odległości do 5 m przewodu), dzięki czemu pozwalają zaoszczędzić miejsce w rozdzielnicy, skrócić czas montażu i zmniejszyć koszty realizacji instalacji przeciwprzepięciowej.

Moc funkcji w jednym urządzeniu

Zgodnie z przepisami kompletna ochrona przeciwprzepięciowa powinna, w zależności od usytuowania obiektu i jego otoczenia, obejmować trzy stopnie ochrony. Ograniczniki typu T1 pozwalają już na wejściu instalacji do budynku odciąć impuls przepięciowy i odprowadzić go do ziemi. Ograniczniki T2 służą do ochrony instalacji i urządzeń wewnątrz budynku, natomiast typu T3 – chronią urządzenia AGD, RTV i inne elektroniki użytkowej. Te ostatnie, w odróżnieniu od dwóch pierwszych, są montowane najbliżej chronionych urządzeń, np. w gniazdku lub listwie zasilającej. Innowacyjne ograniczniki przepięć marki Hager typu T1 kombinowany z serii SPA 201, SPA 40x i SPN 80x to najwyższej klasy rozwiązania w technologii iskiernikowej, które zapewniają trójstopniową ochronę instalacji i urządzeń przed występowaniem różnicy potencjałów, prądami zwarciowymi następczymi, a nawet bezpośrednim przepływem prądu piorunowego. Dzięki temu można zrezygnować ze stosowania ograniczników typu T2 i ograniczyć ilość stosowanych ograniczników T3, co oznacza duże uproszczenie projektu instalacji odgromowej przy zachowaniu tej samej skuteczności ochrony.

Katalog produktów: