Rejestracja
 

KNX quicklink

Berker.Net

Berker.Net - Szybkie połączenie

Trudna konfiguracja to przeszłość. Dziś można zdefiniować funkcje urządzeń bardzo łatwo za pomocą konfiguracji quicklink. Jest to prosty sposób uruchamiania urządzeń radiowych opartych na standardzie KNX RF, wspierany przez wszystkie rozwiązania oferowane przez firmę Hager. Ich najważniejszą cechą jest prostota. Wystarczy tylko kilka przyciśnięć, by zapisać w urządzeniu wybrane funkcje. Za pomocą ściennych przycisków radiowych lub pilotów można sterować oświetleniem, roletami, żaluzjami, czujnikami ruchu lub bramą garażową. Wszystkie te funkcje są ze sobą kompatybilne. Do każdej z nich można przypisać nawet 20 różnych urządzeń radiowych. Quicklink umożliwia również ustawianie zaawansowanych funkcji, np. sterowania czasowego, grupowego i centralnego lub scen świetlnych - a to wszystko uruchamiane za pomocą jednego przycisku.
Berker.Net - Quicklink  • cfg = przycisk konfiguracji
  • fct = przycisk funkcji
 

1 - Rozpoczęcie konfiguracji

Naciśnąć krótko przycisk CFG na nadajniku. Zaświeci się dioda CFG nadajnika, dioda CFG zaświeci się na wszystkich odbiornikach w zasięgu. Nadajnik i odbiorniki są teraz w trybie konfiguracji.
Berker.Net - Quicklink

2 - Wybór nadajnika


Nacisnąć krótko przycisk, który będzie sterował odbiornikiem. Dioda CFG na nadajniku będzie migać przez 1 sekundę, aby potwierdzić wybór.
Berker.Net - Quicklink

3 - Wybór funkcji

Nacisnąć wielokrotnie i krótko przycisk FCT na wybranym odbiorniku. Dioda FCT przedstawia dostępne funkcje za pomocą koloru i wzoru migania..
Berker.Net - Quicklink

4 - Potwierdzenie wyboru funkcji

Przytrzymać przycisk FCT na odbiorniku przez co najmniej 2 sekundy, aż zacznie migać dioda CFG. Dioda przestanie migać po kilku sekundach i pozostanie zapalona.
Berker.Net - Quicklink

5 - Zakończenie konfiguracji

Nacisnąć krótko przycisk CFG na nadajniku. Dioda CFG zgaśnie na nadajniku i wszystkich odbiornikach w zasięgu. Konfiguracja została zapisana i zakończona.
Berker.Net - Quicklink

Katalog produktów: