Rejestracja
 

Akademia Hager

Szkolenie produktowe prowadzone w ramach Akademii Hager 2018. Na dalszych stronach można zapoznać się z harmonogramem szkoleń i dokonać rejestracji uczestników. Zapraszamy !
Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników MyHager.
Rejestracja uczestników szkolenia możliwa jest wyłącznie dla zalogowanych użytowników MyHager.
Nie posiadasz konta? Zarejestruj się!
E-mail (nazwa użytkownika):
Hasło:

Szkolenie TO1 - Systemy automatyki budynków - rozwiązania sterowania radiowego oraz KNX easy.

Zakres tematyczny:

• Przegląd nowości w ofercie osprzętu elektroinstalacyjnego
• Elektronika domowa w nowoczesnej instalacji elektrycznej - możliwości sterowania obwodami oświetlenia, rolet i ogrzewania
• Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem radiowych urządzeń sterujących quicklink KNX RF
• Coviva Smartbox - bezprzewodowe sterowanie funkcjami smart home z wykorzystaniem smartfona
• Automatyka budynku w standardzie KNX easy - omówienie funkcjonalności oraz sposobu programowania
Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z możliwościami zwiększenia komfortu użytkownika dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w instalacji elektrycznych. Omówione zostaną dostępne systemy z zakresu konwencjonalnej elektroniki domowej a także automatyki smart home. Uczestnicy poznają zasady doboru i programowania radiowych urządzeń sterujących quicklink, które pozwalają na rozbudowę istniejącej konwencjonalnej instalacji bez konieczności modyfikacji okablowania wraz z możliwością sterowania całą automatyką smart home z wykorzystaniem smartfona. Zaprezentowane zostanie wprowadzenie do systemu automatyki budynku z uproszczoną zasadą programowania w standardzie KNX easy.
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

• Zapoznanie z szeroką gamą nowych rozwiązań z zakresu osprzętu elektroinstalacyjnego oraz elektroniki domowej
• Poznanie możliwości rozszerzenia funkcjonalności instalacji elektrycznych
• Poznanie zasady doboru i programowania sterowników radiowych
• Zapoznanie się z funkcjonalności i sposobem programowania kontrolera coviva Smartbox
• Poznanie podstawowych zagadnień instalacji w standardzie KNX easy - topologia, dobór urządzeń, zasada programowania, wizualizacja
Wybór terminu szkolenia oraz rejestracja uczestników dostępne są po zalogowaniu do MyHager

Szkolenie TO2 - Nowoczesne zabezpieczenia w systemach rozdziału energii elektrycznej.

Zakres tematyczny:

• Nowoczesna instalacja elektryczna – elementy składowe (rozdział energii, zabezpieczenia)
• Bezpieczeństwo – ochrona przed porażeniem oraz przed skutkami porażenia prądem elektrycznym
• Zasady prawidłowego doboru zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
• Komfort – selektywność zabezpieczeń, prosta i czytelna obsługa
• Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie zabezpieczeń w instalacji elektrycznej
• Potrzeby klienta a obecny standard instalacji elektrycznej – jak to zmienić
• Wprowadzenie do pomiarów instalacji elektrycznych
Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z wymogami stawianymi przed nowoczesną instalacją elektryczną. Omówione zostaną sposoby zapewnienia bezpieczeństwa osób użytkujących te instalacje. Zastosowanie odpowiednich urządzeń, dobranych w oparciu o obowiązujące przepisy, pozwoli uczestnikom szkolenia na poznanie praktycznych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i życia. Selektywność (wybiórczość) urządzeń zabezpieczających to temat, który można łatwo rozwiązać stosując odpowiednie urządzenia. Uczestnicy poznają tabele selektywności, charakterystyki zabezpieczeń i szczegóły doboru. Dynamicznie rozwijający się segment teletechniki i automatyki budynkowej wymaga nowego podejścia od projektanta i instalatora. Uczestnik zapozna się z metodami sprostania zwiększających się wymagań technicznych i użytkowych.
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

• Zapoznanie z szerokim wachlarzem zabezpieczeń stosowanych w instalacjach elektrycznych
• Zasady projektowania nowoczesnych instalacji,
• Poznanie standardów instalacyjnych i uwzględnienie ich podczas rozmów (uzgodnień) z inwestorem,
• Projektowanie rozdzielnicy, jako centrum sterowania i rozdziału energii w małym obiekcie,
• Zidentyfikowanie potrzeb inwestora i dobranie wyposażenia rozdzielnicy do jego potrzeb i oczekiwań,
• Poznanie zasad prawidłowego doboru zabezpieczeń, aplikacji nowoczesnych rozwiązań,
• Zapoznanie z podstawami pomiarów instalacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymują drukowany podręcznik, tematycznie poświęcony zagadnieniom omawianym w ramach zajęć.
Wybór terminu szkolenia oraz rejestracja uczestników dostępne są po zalogowaniu do MyHager

Szkolenie TO3 - Rozdzielnice wolne od zakłóceń – rozwiązania systemowe gwarantujące poprawne działanie.

Zakres tematyczny:

• Rodzaje instalacji elektrycznych – jak dobrać optymalnie rozdzielnicę,
• Prądy zwarciowe i ich wpływ na rozdzielnicę, mosty szynowe i bloki rozdzielcze.
• Sposoby ochrony przed zwarciami – rodzaje zabezpieczeń.
• Przepięcia i środki ochrony stosowane w rozdzielnicach.
• Uziemienia w rozdzielnicach elektrycznych i teletechnicznych.
• Wymagania stawiane przed instalatorem – znakowanie wyrobu CE,
• Rozdzielnice elektryczne, teletechniczne, automatyki
• Rozdzielnice hybrydowe, jako rozwiązanie dla nowoczesnej instalacji,

Opis szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie z aktualną ofertą w zakresie rozdzielnic dla instalacji elektrycznych, teletechnicznych i automatyki. Dobór odpowiedniej rozdzielnicy w zależności od rodzaju instalacji i obiektu. Szczególną uwagę poświęcimy odpowiedniemu doborowi rozdzielnicy w zależności spodziewanych zakłóceń. Ochrona przed prądami zwarciowymi, jak dobrać urządzenia na odpowiednią wielkość prądów zwarciowych. Ochrona przed zwarciami łukowymi (dużej mocy) i iskrzeniem. Stosowanie zacisków szeregowych, ich rodzaje i korzyści z ich stosowania. Omówione zostaną również kategorie przepięciowe w odniesieniu do konkretnych rozwiązań rozdzielczych. Kolejnym zagadnienie będzie sposób wykonania uziemienia w części rozdzielczej i teletechnicznej rozdzielnicy oraz omówione różnice między uziemieniem ochronnym a funkcjonalnym. Wskazanie źródeł informacji będących odniesieniem przy rozmowach z inwestorem i określenia zakresu odpowiedzialności. Przygotowanie dokumentacji dostarczanej z rozdzielnicą na obiekt. To wszystko w ramach rozwinięcia informacji katalogowych rozdzielnic elektrycznych produkcji Hager.
Korzyści z udziału w szkoleniu:

• Usystematyzowanie wiedzy w odniesieniu do norm produktowych,
• Przygotowanie rozdzielnic do instalacji w nowoczesnych budynkach i mieszkaniach (IoT),
• Identyfikacja cech niezbędnych do poprawnej realizacji rozdzielnicy,
• Rozdzielnica jako centrum zarządzania obiektu,
• Sposoby realizacji poszczególnych typów rozdzielnic.
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

• Zapoznanie z najnowszą ofertą produktową w zakresie rozdzielnic,
• Zasady poprawnego doboru rozdzielnic do nowoczesnych instalacji,
• Przygotowanie do wystawiania znaku CE,
• Przygotowanie rozdzielnicy jako miejsca poprawnego i bezpiecznego połączenia różnych instalacji
( elektrycznej, instalacji teletechnicznych i TV, układów automatyki, rezerwowania zasilania).
Wybór terminu szkolenia oraz rejestracja uczestników dostępne są po zalogowaniu do MyHager

Szkolenie TO4 - Projektowanie rozdzielnic „smart home” – rozdział, zabezpieczenia i sterowanie.

Zakres tematyczny:

• Nowoczesna instalacja budynkowa przeniesiona do programu hagercad.one,
• Układ kilku budynków i kilku rozdzielnic w jednym projekcie
• Przydatne funkcje programu hagercad.one do instalacji domowych,
• Moduł schematu – zasilanie i rozdział energii,
• Schemat układów sterowania i automatyki,
• Opisy obwodów, prądów roboczych i ciągłych, dobór zabezpieczeń, przewodów i zacisków,
• Dobór obudowy na podstawie schematu,
• Zaciski szeregowe, etykiety – prosty projekt to czytelna rozdzielnica


Opis szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie z obsługą programu hagercad.one w zakresie projektowania instalacji elektrycznej oraz automatyki i sterowania. Sprawdzenie w praktyce, jak dużą rozdzielnice trzeba wykorzystać do umieszczenie wszystkich potrzebnych urządzeń zabezpieczających i sterujących. Sprawdzanie równomierności obciążenia poszczególnych faz w punktach rozdziału. Tworzenie układów automatyki na arkuszach sterowania. Generowanie listwy zaciskowej, dzielenie jej wg potrzeb i wygody. Opisy obwodów końcowych wg przeznaczenia, lokalizacji, zainstalowanej mocy, zastosowanego przewodu i innych. To wszystko pozwala na zaprojektowanie przemyślanej rozdzielnicy do zasilania instalacji „jutra”. Zestawienie schematów, listy materiałów, widoków elewacji, podłączeń, pól opisowych do zainstalowanych urządzeń to wszystko ułatwi i przyspiesza pracę, ale również pozwala na archiwizowanie swoich projektów i ewentualne modernizacje w późniejszym terminie.
Korzyści z udziału w szkoleniu:

• Wykonanie projektu instalacji domowej programem hagercad.one,
• Przeniesienie wymagań i oczekiwań klienta na projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
• Zaprojektowanie nowoczesnej rozdzielnicy na potrzeby domu jednorodzinnego,
• Projekt rozdzielnicy jako projekt całej instalacji dla małych obiektów,
• Wprowadzanie do projektu własnych elementów (tworzenie bloków),
• Zapoznanie się z wymogami dzisiejszymi i przyszłościowymi dotyczącymi instalacji elektrycznej i teletechnicznej i uwzględnienie tych aspektów przy projektowaniu rozdzielnicy z odpowiednim zachowaniem rezerwy, miejsca na wprowadzenie dodatkowych obwodów np. PV, obwody zewnętrzne, zasilania rezerwowe (układ SZR).
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

• Posługiwanie się programem i samodzielne projektowanie rozdzielnicy,
• Tworzenie schematu instalacji przez projekt rozdzielnicy,
• Projektowanie rozdzielnicy (instalacji) jako centrum sterowania i rozdziału energii w małym obiekcie
• Zidentyfikowanie potrzeb inwestora i dobranie odpowiedniej rozdzielnicy do jego potrzeb i oczekiwań,
• Poznanie rozdzielnicy jako miejsca połączenia i rozdziału energii elektrycznej, instalacji teletechnicznych i TV, układów automatyki, rezerwowania zasilania.
Wybór terminu szkolenia oraz rejestracja uczestników dostępne są po zalogowaniu do MyHager