Rejestracja

Filmy instruktażowe

Szybkie odnośniki. Kliknij i przejdź do wybranego rozdziału:

Aplikacja Hager Ready - tutoriale

Hager Ready - nowości w aplikacji. Wersja 2.3.1

Konfiguracja aplikacji i konfiguracja instalacji - Aplikacja Hager Ready.

Tworzenie projektu metodą automatyczną - Aplikacja Hager Ready.

Tworzenie projektu metodą manualną - Aplikacja Hager Ready.

Dodawanie produktów z katalogu - Aplikacja Hager Ready.

Generowanie dokumentów - Aplikacja Hager Ready.

Przenoszenie produktów w rozdzielnicy - Aplikacja Hager Ready.

Sterowanie głosem - Aplikacja Hager Ready.

Edycja i zmiany w projekcie rozdzielnicy - Aplikacja Hager Ready.

Edycja drzewa dystrybucji - Aplikacja Hager Ready.

 
 

hagercad.one - tutoriale

Hagercad.one - przegląd interfejsu

Hagercad.one - konfiguracja połączenia internetowego

Hagercad.one - start projektu

Hagercad.one - tworzenie listy elementów

Hagercad.one - asystent schematu jednokreskowego

Hagercad.one - asystent schematu wielokreskowego

Hagercad.one - tworzenie arkusza sterowania

Hagercad.one - dobór obudowy

Hagercad.one - tworzenie schematu wielokreskowego manualnego

Hagercad.one - wymiarowanie obudowy

Hagercad.one - tworzenie etykiet

Hagercad.one - obliczanie cieplne

Hagercad.one - wycena projektu

Hagercad.one - wydruk i zapis projektu

Hagercad.one - przygotowanie projektu w mniej niż 10 minut

 

domovea - tutoriale

Hager domovea - Tworzenie i konfiguracja instalacji domovea z Hager TJA670 - TJA470.

Hager domovea - Tworzenie nowego projektu z Hager Pilot i easytool.

Hager domovea - Importowanie projektu .hbox do domovea wykorzystując Hager Pilot

Hager domovea - Uruchomienie dostępu zdalnego z domovea i easytool

Hager domovea - Przekazanie instalacji domovea.

Hager domovea - Dodawanie nowego użytkownika w domovea.

Hager domovea - Dodawanie i konfiguracja urządzenia KNX nie rozpoznanego przez easytool.

Hager domovea - Tworzenie grup z domovea z Hager Pilot.

Hager domovea - Konfiguracja domogramów w domovea.

Hager domovea - Konfiguracja sekwencji w domovea.

Hager domovea - Konfiguracja statusu domu w domovea.

Hager domovea - Konfiguracja taryf energetycznych w celu wizualizacji poboru energii w domovea.

Hager domovea - Zarządzanie prawami użytkownika w domovea.

Hager domovea - Dodawanie kamery do domovea.

Hager domovea - Sterowanie lampą lub żarówką Philips Hue z domovea.

Hager domovea - Sterowanie głośnikiem Sonos z domovea.

Hager domovea - Dodanie stacji pogodowej Netatmo do serwera domovea.

Hager domovea - Aktywowanie dostępu zewnętrznego do umiejętności Alexa, Google, IFTTT, itp.

Hager domovea - Sterowanie instalacją domovea z asystentem głosowym Alexa.

Hager domovea - Sterowanie instalacją domovea z asystentem głosowym Google.

Hager domovea - Tworzenie Apletów w serwisie IFTTT z domovea.

Hager domovea - Połączenie IoT (np. żarówkę Philips Hue) do przycisku KNX z easytool i domovea.