Rejestracja
 
Akademia Hager i Akademia Hager dla szkół - logo
Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach Akademii Hager - Edycja Jesień 2019.

W sesji jesiennej Akademii Hager pragniemy Państwu przedstawić nowe zagadnienia oraz rozbudować i wzbogacić tematy, które cieszą się Państwa dużym zainteresowaniem.
Najbardziej popularna grupa wyrobów to urządzenia zabezpieczające. Wcześniejsze szkolenia przedstawiały aspekty prawne i techniczne związane z budową i wzajemnym powiązaniem tych urządzeń. Obecne szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa z nową serią urządzeń zabezpieczających wyposażonych w zaciski sprężynowe typu „Quickconnect”. Uczestnicy będą mogli poznać na szkoleniu różne urządzenia ale również sposoby ich wzajemnego połączenia w rozdzielnicy. Trener przedstawi zasady i sposoby jak wykonać połączenia w rozdzielnicy, aby zrobić to pewnie i zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi na długie lata.
Kolejny nowy temat to zagadnienia związane z oszczędzaniem energii. Aby mówić o oszczędzaniu energii musimy wiedzieć ile jej zużywamy. Licznik energii do rozliczeń, pokazuje nam ile globalnie zużyliśmy energii, ale nie znamy ile zużywa oświetlenie, urządzenia agd, rtv czy inne. Na szkoleniu przedstawimy zasady rozdziału energii, dostosowanego do opomiarowania i zarządzania zużyciem energii. Zaprezentujemy również nową serię liczników energii elektrycznej oraz serwer agardio do zarządzania zużyciem energii.
Praktycznie każdy jest zadowolony, gdy automatyka wyręcza nas z wykonywania codziennych czynności. Jak wprowadzić układy sterowania i automatyki budynkowej do naszej instalacji opowiemy na kolejnym szkoleniu. Od prostych układów sterowania przejdziemy do sterowania całym budynkiem w systemie KNX. W zależności o rodzaju obiektu i zastosowanej instalacji elektrycznej pokażemy, jaki system KNX wybrać, jakie są zalety systemu radiowego quicklink KNX, easy KNX czy KNX system. Nowością będzie nowy serwer domovea 2.
Podsumowaniem omawianych zagadnień będzie zaprojektowanie nowoczesnej rozdzielnicy w programie hagercad.one. Wprowadzeniem do szkolenia będzie omówienie przepisów prawnych, które są podstawą nowoczesnej instalacji elektrycznej. Część poświęcona rozdziałowi energii i doborowi zabezpieczeń będzie podsumowaniem dotychczasowych szkoleń z dobory aparatury zabezpieczających, ze szczególnym uwzględnienie ochrony przeciwprzepięciowej. Jak zaprojektować proste układy sterowania i automatyki w oparciu przekaźniki bistabilne, czasowe i zmierzchowe. Nie zbędnym elementem nowoczesnej instalacji jest instalacja teletechniczna. Jak zrobić centrum sterowania i zarządzania domeme w naszej rozdzielnicy – dowiecie się na naszym szkoleniu.


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach Akademii Hager 2019.

Aby otrzymywać informacje dotyczące szkoleń oraz nowości produktowych zapisz się do otrzymywania Newslettera Hager


Tematyka szkoleń:

Szkolenie TO1 - Systemy automatyki budynków - KNX easy oraz rozwiązania sterowania radiowego.

Zakres tematyczny:

• Przegląd nowości w ofercie osprzętu elektroinstalacyjnego oraz automatyki budynku KNX Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem radiowych urządzeń sterujących quicklink KNX RF
• Coviva Smartbox - bezprzewodowe sterowanie funkcjami smart home z wykorzystaniem smartfona
• Automatyka budynku w standardzie KNX easy - omówienie funkcjonalności oraz sposobu programowania
• Domovea basic – nowy serwer wizualizacji w systemie KNX easy oraz KNX system
Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z możliwościami zwiększenia konfortu użytkownika dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w instalacji elektrycznych. Omówione zostaną dostępne systemy z zakresu bezprzewodowejgo systemu elektroniki domowej a także automatyki smart home. Uczestnicy poznają zasady doboru i programowania radiowych urządzeń sterujących quicklink, które pozwalają na rozbudowę istniejącej konwencjonalnej instalacji bez konieczności modyfikacji okablowania wraz z możliwoscią sterowania calą automatyką smart home z wykorzystaniem smartfona. Zaprezentowane zostanie wprowadzenie do systemu automatyki budynku z uproszczoną zasadą programowania w standardzie KNX easy.
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

• Zapoznanie z szeroką gamą nowych rozwiązań z zakresu osprzętu elektroinstalacyjnego oraz elektroniki domowej
• Poznanie możliwości rozszerzenia funkcjonalności instalacji elektrycznych
• Poznanie zasady doboru i programowania sterowników radiowych
• Zapoznanie się z funkcjami i sposobem programowania kontrolera coviva Smartbox
• Poznanie podstawowych zagadnień instalacji w standardzie KNX easy - topologia, dobór urządzeń, zasada programowania, wizualizacja z wykorzystaniem nowego serwera domovea basic.

Prowadzący: Jacek Grenda, Kierownik Produktu

Szkolenie TO2 - Aparatura modułowa – System QuickConnect.

Zakres tematyczny:

• Nowoczesna instalacja elektryczna – elementy składowe (rozdział energii, zabezpieczenia)
• Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie zabezpieczeń w instalacji elektrycznej
• Omówienie wpływu jakości i prawidłowego doboru komponentów na jakość i bezpieczeństwo instalacji.,
Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem aparatury modułowej z zaciskami QuickConnect.
• Bezpieczeństwo – ochrona przed porażeniem oraz przed skutkami porażenia prądem elektrycznym
• Zasady prawidłowego doboru zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
• Komfort na każdym etapie powstawania, konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznej
• Potrzeby klienta a obecny standard instalacji elektrycznej – jak to zmienić
• Wprowadzenie do pomiarów instalacji elektrycznych
Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z wymogami stawianymi przed nowoczesną instalacją elektryczną. Uczestnicy w sposób praktyczny będą mogli się zapoznać z przewagami jakie daje stosowanie nowoczesnych rozwiąząń, zarówno pod kątem komfortu i jakości prac instalacyjnych jak i późniejszej eksploatacji. Omówione zostaną sposoby zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa w codziennej eksploatacji instalacji oraz osób użytkujących te instalacje. Zastosowanie odpowiednich urządzeń, dobranych w oparciu o obowiązujące przepisy, pozwoli uczestnikom szkolenia na poznanie praktycznych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i życia. Selektywność (wybiórczość) urządzeń zabezpieczających to temat, który można łatwo rozwiązać stosując odpowiednie urządzenia. Uczestnicy poznają tabele selektywności, charakterystyki zabezpieczeń i szczegóły doboru.
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

• Zapoznanie z szerokim wachlarzem zabezpieczeń stosowanych w instalacjach elektrycznych
Praktyczne zapoznanie się z zaletami systemu QuickConnect (zajęcia warsztatowe)
• Poznanie korzyści płynących ze stosowani systemowego rozwiązania opartego o technikę QuickConnect :
  • Krótszy czas instalacji
  • Zwiększone bezpieczeństwo eksploatacji
  • Rozwiązanie bezobsługowe

• Zasady projektowania nowoczesnych instalacji,
• Poznanie standardów instalacyjnych i uwzględnienie ich podczas rozmów (uzgodnień) z inwestorem,
• Projektowanie rozdzielnicy, jako centrum sterowania i rozdziału energii w małym obiekcie,
• Zidentyfikowanie potrzeb inwestora i dobranie wyposażenia rozdzielnicy do jego potrzeb i oczekiwań,
• Poznanie zasad prawidłowego doboru zabezpieczeń, aplikacji nowoczesnych rozwiązań
• Zapoznanie z podstawami pomiarów instalacji

Uczestnicy szkolenia otrzymują drukowany podręcznik, tematycznie poświęcony zagadnieniom omawianym w ramach zajęć oraz materiały poświęcone systemowym rozwiązaniom QuickConnect.

Prowadzący: Dariusz Placek, Kierownik Produktu

Szkolenie TO3 - Zarządzanie energią elektryczną.

Zakres tematyczny:

• Idea pomiarów i zarządzania energią,
• Efektywność energetyczna,
• Zapewnienie ciągłości zasilania - przełączanie zasilania,
• Wymagania stawiane przed instalacjami – oczekiwania użytkowników,
• Rozdzielnice elektryczne, jako źródło informacji o instalacji.


Opis szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie z aktualną ofertą w zakresie urządzeń przeznaczonych do pomiaru, zbierania i wizualizacji danych koniecznych do prawidłowego zarządzania energią. Możliwości zastosowania w instalacjach smart home. Poświęcimy też czas na omówienie zagadnień przełączania zasilania i zapewnienia ciągłości zasilania. Omówimy też kwestie dotyczące efektywności energetycznej. To wszystko w ramach rozwinięcia informacji katalogowych grupy produktów agardio.measure produkcji Hager. Dla lepszego zobrazowania możliwości urządzeń i rozwiązań część teoretyczna będzie uzupełniona częścią praktyczną, w trakcie której będzie można skonfigurować, skomunikować i sprawdzić przykładowy zestaw do zarządzania energią.
Korzyści z udziału w szkoleniu:

• Wyjaśnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej efektywności energetycznej,
• Omówienie nowości produktowych w prezentowanym zakresie,
• Rozdzielnica jako centrum zarządzania obiektu,
• Identyfikacja cech niezbędnych do poprawnej realizacji zarządzania,
• Omówienie korzyści wynikających z zastosowania urządzeń agardio.measure
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

• Zapoznanie z najnowszą ofertą produktową w zakresie zarządzania energią,
• Parametryzacja komunikacji między urządzeniami,
• Zapoznanie z oprogramowaniem do wizualizacji pomiarów,
• Omówienie możliwości systemu agardio.measure

Prowadzący: Jakub Kryjanowski, Kierownik Produktu

Szkolenie TO4 - Projektowanie rozdzielnic „smart home” – rozdział, zabezpieczenia i sterowanie.

Zakres tematyczny szkolenia:

• Nowoczesna instalacja przeniesiona na do programu hagercad.one,
• Układ kilku budynków i kilku rozdzielnic w jednym projekcie
• Przydatne funkcje programu hagercad.one do instalacji domowych,
• Moduł schematu – zasilanie i rozdział energii,
• Schemat układów sterowania i automatyki,
• Opisy obwodów, prądów roboczych i ciągłych, dobór zabezpieczeń, przewodów i zacisków,
• Dobór obudowy na podstawie schematu,
• Zaciski szeregowe, etykiety – prosty projekt to czytelna rozdzielnica

Opis szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie z obsługą programu hagercad.one w zakresie projektowania instalacji elektrycznej oraz automatyki i sterowania. Sprawdzenie w praktyce, jak dużą rozdzielnice trzeba wykorzystać do umieszczenie wszystkich potrzebnych urządzeń zabezpieczających i sterujących. Sprawdzanie równomierności obciążenia poszczególnych faz w punktach rozdziału. Tworzenie układów automatyki na arkuszach sterowania. Generowanie listwy zaciskowej, dzielenie jej wg potrzeb i wygody. Opisy obwodów końcowych wg przeznaczenia, lokalizacji, zainstalowanej mocy, zastosowanego przewodu i innych. To wszystko pozwala na zaprojektowanie przemyślanej rozdzielnicy do zasilania instalacji „jutra”. Zestawienie schematów, listy materiałów, widoków elewacji, podłączeń, pól opisowych do zainstalowanych urządzeń to wszystko ułatwi i przyspiesza pracę, ale również pozwala na archiwizowanie swoich projektów i ewentualne modernizacje w późniejszym terminie.
Korzyści z udziału w szkoleniu:

• Wykonanie projektu instalacji domowej programem hagercad.one,
• Przeniesienie wymagań i oczekiwań klienta na projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
• Zaprojektowanie nowoczesnej rozdzielnicy na potrzeby domu jednorodzinnego,
• Projekt rozdzielnicy jako projekt całej instalacji dla małych obiektów,
• Wprowadzanie do projektu własnych elementów (tworzenie bloków),
• Zapoznanie się z wymogami dzisiejszymi i przyszłościowymi dotyczącymi instalacji elektrycznej i teletechnicznej i uwzględnienie tych aspektów przy projektowaniu rozdzielnicy z odpowiednim zachowaniem rezerwy, miejsca na wprowadzenie dodatkowych obwodów np. PV, obwody zewnętrzne, zasilania rezerwowe (układ SZR)
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

• Posługiwanie się programem i samodzielne projektowanie rozdzielnicy,
• Tworzenie schematu instalacji przez projekt rozdzielnicy,
• Projektowanie rozdzielnicy (instalacji) jako centrum sterowania i rozdziału energii w małym obiekcie
• Zidentyfikowanie potrzeb inwestora i dobranie odpowiedniej rozdzielnicy do jego potrzeb i oczekiwań,
• Poznanie rozdzielnicy jako miejsca połączenia i rozdziału energii elektrycznej, instalacji teletechnicznych i TV, układów automatyki, rezerwowania zasilania.

Prowadzący: Dariusz Szymkiewicz, Kierownik Projektu

Zapraszamy do Akademii Hager

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez profesjonalnych i doświadczonych trenerów w naszych czterech głównych Centrach Szkoleniowo-Biurowych: w Tychach, Warszawie i Kórniku k. Poznania oraz Gdańsku