Rejestracja
 • Hager Polo Sp. z o.o. Hager Polo Sp. z o.o.
  ul. Fabryczna 10
  43-100 Tychy
  Tel.: +48 32 324 01 00
  Mail.: office@hager.pl
 • volta 5-rzędowa w wersji zasilającej i teletechnicznej
 • Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego
  Rewolucyjne narzędzie umożliwiające zestawienie osprzętu elektroinstalacyjnego bez korzystania z katalogu.
 • Katalogi Interaktywne
  Katalogi główne, broszury, ulotki - przeglądaj online lub pobierz w pdf.
Katalogi i broszurye-Katalog HagerInstrukcje obsługiDeklaracje i certyfikatyNarzędzia i oprogramowanie
 

Systemy kanałów grzebieniowych

Kanały grzebieniowe to funkcjonalne rozwiązanie przeznaczone do organizacji przewodów w rozdzielnicach i obudowach automatyki. Zapewniają proste prowadzenie przewodów oraz zwiększają bezpieczeństwo obsługi i użytkowania.
Kanały grzbieniowe Hager

Dlaczego bez halogenów? PVC jest lepsze prawda?

Eksperci ochrony przeciwpożarowej na całym świecie zgadzają się: systemy kanałów bezhalogenowych chronią ludzkie życie i mienie. W normalnych warun-kach, podczas użytkowania instalacji elektrycznych, polichlorek winylu (PVC/PVC) nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska. Nie jest on jednak odporny na działanie ognia. Pod wpływem temperatury polichlorek winylu ulega rozkładowi, co powoduje powstawanie toksycznych związków halogenowych i chlorowodoru. Ze spalenia 1 kg polichlorku winylu powstaje ok. 400 litrów chlorowodoru, który w czasie gaszenia pożaru, w połączeniu z parą wodną, tworzy 1,5 litra kwasu solnego o stężeniu 25%. Po zgaszeniu płomienia polichlorek winylu gaśnie, co oznacza, że nie przenosi płomienia. Jest on odporny na wiele substancji, nie wchłania wody i może być barwiony.

W przypadku pożaru składniki – halogeny (np. brom, chlor, fluor) stają się substancjami toksycznymi, żrącymi i zanieczyszczającymi. Wydzielają rakotwórcze dioksyny. Prowadzi to do powstawania dużych ilości dymu, co często może spowodować pośrednio obrażenia ciała. Wydzielane dioksyny wpływają na układ oddechowy człowieka, a w połączeniu z parą wodną, która powstaje przy gaszeniu pożaru, kondensują się tworząc kropelki kwasów, które mogą powodować znaczne szkody materialne. Nawet wzmacniane łożyska i elementy betonowe mogą zostać uszkodzone.

Dlatego kanały bezhalogenowe Hager.

Centralne Biuro Zapobiegania Pożarom w Wiedniu podkreśla w swoich wystąpieniach i szkoleniach dla pracowników ochrony przeciwpożarowej niebezpieczeństwo i zagrożenia związane z materiałem PVC w przypadku pożaru. Informuje także o ryzyku związanym z występującymi w PVC dodatkami w postaci fluorowców. Systemy kanałów elektroinstalacyjnych z materiałów bezhalogenowych wpływają na spadek ilości pożarów i ograniczają występowanie negatywnych konsekwencji. W trakcie gaszenia pożaru PVC wodą, w ulatniających się gazach występują składniki toksyczne, w proporcjach, które powodują powstawanie substancji żrących. W miejscach, gdzie wskazane jest zastosowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa, najlepiej wykorzystać systemy bezhalogenowe.

Kanały grzebieniowe mają wysoką odporność. Dodatkowo podczas pożaru w rozdzielnicach lub sterownicach elektrycznych znacznie zmniejsza się emisja gazów toksycznych, w porównaniu z emisją gazów toksycznych w kanałach z materiału PVC. Kanały bezhalogenowe przystosowane są do ochrony mienia, ludzi i/oraz montażu w warunkach ekstremalnych.

Kanały grzebieniowe bezhalogenowe tehalit.HA7 spełniają rygorystyczne normy odporności ogniowej dla aplikacji kolejowych EN 45545-2 (do zastosowania w kolejnictwie).