Rejestracja
 

RCBO3 RCBO4

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym RCBO to zwiększony poziom bezpieczeństwa instalacji, większy komfort użytkowania przy mniejszym nakładzie prac instalatorskich.
RCBO3
RCBO3 - wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 3x1-P + N - najbardziej oczekiwane rozwiązanie do rozdzielnic mieszkaniowych i niewielkich systemów rozdziału energii elektrycznej.

Zastosowanie złączy typu QuickConnect w znaczący sposób oszczędza czas podczas instalacji.


Hager RCBO3
RCBO4
RCBO4 - włącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym chroniący 4 bieguny - ochrona przetężeniowa zapewniona zarówno dla biegunów fazowych jak również dla bieguna neutralnego.


Hager RCBO4
RCBO3 - video
Video przedstawiające zalety, funkcjonalności oraz sposób podłączenia i montażu.


Hager RCBO3 - video