Rejestracja

tehalit.BRS Kanały podparapetowe stalowe, wysokość 85 i 100 mm, szerokość pokrywy 120 mm, C-profil

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.