Rejestracja
 

Certyfikaty zgodności BBJ-SEP

Certyfikaty zgodności, uprawniające do oznaczania produktów zastrzeżonym znakiem B-BBJ-SEP.
Potwierdzają zgodność produktów z normami, na podstawie badań wykonanych przez Biuro Badawcze ds. Jakości (BBJ) Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Rozdział energii
Tytuł Opis Pobierz
MCB Wyłączniki nadprądowe.
Zdolność zwarciowa 6000 A.
BBJ-SEP Certyfikat nr B/12/105/14.
Ważność do: 2019.09.24
PDF, 740 kB
RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe.
BBJ-SEP Certyfikat nr B/12/106/14.
Ważność do: 2019.09.24
PDF, 681 kB
RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym.
Zdolność zwarciowa 6000 A.
BBJ-SEP Certyfikat nr B/12/104/14.
Ważność do: 2019.09.24
PDF, 655 kB
Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
Tytuł Opis Pobierz
Berker
Instalacyjne łączniki podtynkowe one.platform
B.Kwadrat | B.x | Q.x | K.x | R.x | S.x | Arsys
Berker
BBJ-SEP Certyfikat nr B/12/020/16
Ważność do: 2021.04.10
PDF, 3,2 MB
Berker
Gniazda zasilające z uziemieniem z zaciskami bezgwintowymi.
B.x | Q.x | K.x | R.x | S.x | Arsys | R.classic | Glasserie | 1930 | Pallazo
Berker
BBJ-SEP Certyfikat nr B/12/044/16.
Ważność do: 2021.07.03
PDF, 2,3 MB
Berker
Gniazda zasilające z uziemieniem z zaciskami gwintowymi
B.Kwadrat | B.x | Q.x | K.x | R.x | S.x | Arsys | 1930 | Glasserie | Palazzo
Berker
BBJ-SEP Certyfikat nr B/12/045/16.
Ważność do: 2021.07.03
PDF, 2,6 MB
Berker
Gniazda zasilające bez uziemienia. one.platform
B.x | Q.x | K.x | R.x | S.x
Berker
BBJ-SEP Certyfikat nr B/12/040/16.
Ważność do: 2021.07.03
PDF, 1,7 MB
Berker
Gniazda zasilające bez uziemienia. one.platform
B.Kwadrat | Arsys
Berker
BBJ-SEP Certyfikat nr B/12/041/16.
Ważność do: 2021.07.03
PDF, 992 kB