Rejestracja
 • Hager Polo Sp. z o.o. Hager Polo Sp. z o.o.
  ul. Fabryczna 10
  43-100 Tychy
  Tel.: +48 32 324 01 00
  Mail.: office@hager.pl
 • volta 5-rzędowa w wersji zasilającej i teletechnicznej
 • Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego
  Rewolucyjne narzędzie umożliwiające zestawienie osprzętu elektroinstalacyjnego bez korzystania z katalogu.
 • Katalogi Interaktywne
  Katalogi główne, broszury, ulotki - przeglądaj online lub pobierz w pdf.
Katalogi i broszurye-Katalog HagerInstrukcje obsługiDeklaracje i certyfikatyNarzędzia i oprogramowanie
 
Akademia Hager to coroczny cykl szkoleń z najnowszych produktów i rozwiązań naszej firmy. Zapraszamy do edycji 2017.

W bieżącym roku chcielibyśmy skoncentrować się na nowoczesnej instalacji elektrycznej. Podczas szkoleń zapoznamy Państwa z urządzeniami z zakresu automatyki budynkowej opartej na standardzie KNX oraz z nowoczesnym, podłogowym systemem prowadzenia instalacji elektrycznej.
Uczestnicy Akademii Hager otrzymają kompletne informacje na temat najnowszych produktów firmy oraz zdobędą wiedzę na temat praktycznego ich zastosowania i przeznaczenia. W zależności od rodzaju obiektu lub też zakresu prac, przedstawimy rozwiązania stosowane w nowym budownictwie oraz w remontowanych i modernizowanych budynkach. Nasi trenerzy omówią zalety poszczególnych rozwiązań i ich dopasowanie do konkretnych obiektów. Uzupełnieniem szkolenia będzie wiedza na temat sposobów programowania urządzeń oraz ich obsługa przez użytkowników końcowych.
Przedstawimy Państwu zalety stosowania podłogowych systemów prowadzenia instalacji elektrycznych oraz sposoby ich projektowania. Pokażemy, że dzięki swojej funkcjonalności i elastyczności systemy te doskonale spełniają wymogi nowoczesnej architektury oraz pozwalają na estetyczną modernizację i rozbudowę instalacji w już istniejących budynkach. Nasz system to również szereg akcesoriów pozwalających na szybki i sprawny montaż instalacji.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Akademia Hager 2017.


Tematyka szkoleń:

Szkolenie TZ01 - KNX quicklink i KNX easy - proste sterowanie budynkiem. Sesja wiosenna

Zakres tematyczny:

 • Elektronika domowa – przybliżenie szerokiej gamy dostępnych rozwiązań:
  • system przewodowy Berker.Net ,
  • bezprzewodowe rozwiązanie sterowania oświetleniem oraz roletami/żaluzjami oparte o radiowy standard komunikacji KNX RF,
  • dobór urządzeń do realizacji przykładowych funkcji sterowania – indywidualnego, grupowego i centralnego oświetleniem i roletami,
  • realizacja funkcji sterowania czasowego.
 • Automatyka budynku w standardzie KNX easy – korzyści i zastosowania:
  • omówienie struktury i topologii systemu KNX easy,
  • urządzenia wejściowe i wyjściowe radiowe quicklink KNX RF, urządzenia wejściowe i wyjściowe przewodowe (TP),
  • serwer konfiguracyjny - prezentacja urządzenia, programowanie podstawowych funkcji automatyki, wywoływanie określonych ustawień w wielu urządzeniach równocześnie.
  • ćwiczenia praktyczne, programowanie funkcji - załączanie, ściemnianie, sterowanie roletami, sceny świetlne, sterowanie ogrzewaniem.
 • Podstawy wizualizacja instalacji KNX / KNX easy:
  • serwer wizualizacyjny Domovea, dotykowe panele LCD,
  • zasada tworzenia funkcji wizualizacji oraz sterowania zdalnego.
Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • praktyczne zapoznanie się z ofertą rozwiązań systemów elektroniki domowej.
 • poznanie bezprzewodowego rozwiązania do realizacji funkcji sterowania w instalacjach elektrycznych,
 • poznanie możliwości rozszerzenia funkcjonalności instalacji elektrycznej,
 • poznanie systemu KNX – międzynarodowego otwartego standardu automatyki budynków,
 • praktyczne zapoznanie się z urządzeniami i rozwiązaniami stosowanymi w instalacji
  inteligentnej w standardzie KNX easy,
 • praktyczne poznanie metod konfigurowania i programowania instalacji automatyki budynkowej w standardzie KNX easy.
 • samodzielne zaprogramowanie instalacji inteligentnej w standardzie KNX easy.
 • poznanie możliwości serwera wizualizacyjnego Domovea.
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

 • wiedza związana z doborem elementów do realizacji funkcji automatyki sterowania,
 • umiejętność doboru elementów do realizacji sterowania oświetleniem i roletami,
 • umiejętność rozszerzania funkcjonalności instalacji elektrycznej w budynkach,
 • umiejętność realizacji i programowania funkcji komfortowych,
 • znajomość funkcjonalności i korzyści z zastosowania rozszerzonej funkcjonalności automatyki w instalacji w budynkach,
 • umiejętność doboru urządzeń do realizacji funkcji inteligentnej instalacji,
 • znajomość topologii oraz umiejętność wykonania instalacji inteligentnej w standardzie KNX easy,
 • umiejętność instalacji urządzeń w standardzie KNX easy,
 • umiejętność zaprogramowania funkcji sterowania oświetleniem, roletami, ogrzewaniem oraz scenariuszy w instalacji KNX easy.

Prowadzący: Jacek Grenda, Kierownik Produktu

Szkolenie TZO1 - KNX quicklink i coviva - proste sterowanie budynkiem. Sesja jesienna

Zakres tematyczny:

 • System sterowania radiowego – przybliżenie szerokiej gamy dostępnych rozwiązań:
  • system sterowania radiowego – przybliżenie szerokiej gamy dostępnych rozwiązań,
  • serwer wizualizacji coviva w systemie sterowania bezprzewodowego,
  • dobór urządzeń do realizacji przykładowych funkcji sterowania – indywidualnego, grupowego i centralnego oświetleniem i roletami,
  • konfiguracja serwera oraz tworzenie wizualizacji.
 • Automatyka budynku w standardzie KNX easy – korzyści i zastosowania:
  • omówienie struktury i topologii systemu KNX easy,
  • urządzenia wejściowe i wyjściowe radiowe quicklink KNX RF, urządzenia wejściowe i wyjściowe przewodowe (TP),
  • serwer konfiguracyjny - prezentacja urządzenia, programowanie podstawowych funkcji automatyki, wywoływanie określonych ustawień w wielu urządzeniach równocześnie.
  • ćwiczenia praktyczne, programowanie funkcji - załączanie, ściemnianie, sterowanie roletami, sceny świetlne, sterowanie ogrzewaniem.
 • Podstawy wizualizacja instalacji KNX / KNX easy:
  • serwer wizualizacyjny Domovea, dotykowe panele LCD,
  • zasada tworzenia funkcji wizualizacji oraz sterowania zdalnego.
Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • praktyczne zapoznanie się z ofertą rozwiązań systemów elektroniki domowej.
 • poznanie bezprzewodowego rozwiązania do realizacji funkcji sterowania w instalacjach elektrycznych,
 • poznanie możliwości rozszerzenia funkcjonalności instalacji elektrycznej z wykorzystaniem serwera wizualizacji Coviva,
 • poznanie systemu KNX – międzynarodowego otwartego standardu automatyki budynków,
 • praktyczne zapoznanie się z urządzeniami i rozwiązaniami stosowanymi w instalacji
  inteligentnej w standardzie KNX easy,
 • praktyczne poznanie metod konfigurowania i programowania instalacji automatyki budynkowej w standardzie KNX easy.
 • samodzielne zaprogramowanie instalacji inteligentnej w standardzie KNX easy.
 • poznanie możliwości serwera wizualizacyjnego Domovea.
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

 • wiedza związana z doborem elementów do realizacji funkcji automatyki sterowania,
 • umiejętność doboru elementów do realizacji sterowania oświetleniem i roletami,
 • umiejętność rozszerzania funkcjonalności instalacji elektrycznej w budynkach,
 • umiejętność realizacji i programowania funkcji komfortowych,
 • znajomość funkcjonalności i korzyści z zastosowania rozszerzonej funkcjonalności automatyki w instalacji w budynkach,
 • umiejętność doboru urządzeń do realizacji funkcji inteligentnej instalacji,
 • znajomość topologii oraz umiejętność wykonania instalacji inteligentnej w standardzie KNX easy,
 • umiejętność instalacji urządzeń w standardzie KNX easy,
 • umiejętność zaprogramowania funkcji sterowania oświetleniem, roletami, ogrzewaniem oraz scenariuszy w instalacji KNX easy.

Prowadzący: Jacek Grenda, Kierownik Produktu

Szkolenie TZO2 - Rozwiązania w zakresie podłogowych systemów prowadzenia instalacji elektrycznych.

Zakres tematyczny:

 • Wprowadzenie do nowego asortymentu firmy Hager, przegląd podstawowych produktów z zakresu:
  tehalit.UK - System kanałów w wylewkach betonowych
  tehalit.BKB I BK - System kanałów współpoziomych,
  tehalit.AK - System kanałów napodłogowych,
  tehalit.DB-HB - Systemy podłóg podwójnych i podniesionych,
  tehalit.VE-EE - Pokrywy uchylne,
  tehalit.GB-EG - Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne,
  tehalit.SPW - Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych,
  FAQ1 / FAQ2 - Informacje techniczne.

Opis szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie z nowym asortymentem firmy Hager - Podłogowymi systemami prowadzenia instalacji elektrycznych. Szkolenie jest podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną, przez co będą mogli Państwo teorię zestawić z praktycznym wykorzystaniem rozwiązań podłogowych. Ćwiczenia praktyczne – dobór systemu kanałów i uniwersalnych puszek podłogowych w wylewkach betonowych, dobór pokryw uchylnych oraz wyposażenie pokryw w gniazda zasilające, teleinformatyczne oraz siłowe. Podczas szkolenia będziecie Państwo mogli przeanalizować krok po kroku projektowanie całego systemu w różnych sytuacjach, oraz przy różnych wymaganiach klientów, architektów. Chcąc spełnić wszystkie wymagania, już na etapie planowania instalacji elektrycznej, należy rozważyć 7 ważnych kwestii. Pozwoli to odpowiednio dopasować rozwiązania do konkretnych projektów budowlanych. Odpowiedzi na te pytania są podstawą do podjęcia trafnych decyzji o zastosowaniu produktów już na początku planowania inwestycji. Poznają również Państwo proste sposoby doboru pokryw uchylnych, jak również zaawansowane techniki dobory asortymentu pod duże obciążenia 20 kN.
Korzyści i umiejętności zdobyte podczas szkolenia:

 • zapoznanie się z najnowszą ofertą produktową firmy Hager,
 • zapoznanie się z ofertą podłogowych systemów prowadzenia instalacji elektrycznych,
 • umiejętność doboru odpowiednich systemów prowadzenia przewodów do planowanych rozwiązań,
 • umiejętność doboru systemu do konkretnych potrzeb klienta, wymagań architekta, czy też przeznaczenia budynku,
 • umiejętność doboru elementów do realizacji instalacji w całym biurze, obiekcie – od rozdzielnicy do blatu roboczego,
 • umiejętność rozszerzania funkcjonalności instalacji elektrycznej w budynkach,
 • poznanie topologii oraz umiejętność wykonania instalacji w podłogowych systemach prowadzenia instalacji elektrycznych,
 • wiedza związana z praktycznymi zasadami montażu i eksploatacji urządzeń.
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia - z dziedziny projektowania, instalacji i eksploatacji urządzeń.

Prowadzący: Tomasz Urbanek, Kierownik Produktu

Szkolenie TZO3 - hagercad.one - projektowanie rozdzielnic niskiego napięcia.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • wymagania i przepisy – Deklaracja CE, obliczenia cieplne i inne,
 • wprowadzenie do programu – zapoznanie z jego możliwościami i funkcjami,
 • modułowy układ programu hagercad.one,
 • zarządzanie projektem – praca indywidualna i grupowa,
 • schemat elektryczny – rodzaje i tworzenie schematów,
 • dobór obudowy na podstawie schematu,
 • zaciski szeregowe, etykiety – prosty projekt to czytelna rozdzielnica.
Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • praktyczne zapoznanie się z programem hagercad.one,
 • poznanie wymagań prawnych odnośnie budowy rozdzielnic i oddawania ich do ruchu,
 • zaprojektowanie rozdzielnicy na potrzeby domu jednorodzinnego,
 • projekt rozdzielnicy jako projekt całej instalacji dla małych obiektów,
 • przemyślana i dobrze zorganizowana prefabrykacja rozdzielnicy na podstawie dobrze wykonanego projektu,
 • zapoznanie się z wymogami dzisiejszymi i przyszłościowymi dotyczącymi instalacji elektrycznej i teletechnicznej i uwzględnienie tych aspektów przy projektowaniu rozdzielnicy z odpowiednim zachowaniem rezerwy, miejsca na wprowadzenie dodatkowych obwodów np. PV, obwody zewnętrzne, zasilania rezerwowe (układ SZR).
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia:

 • posługiwanie się programem i samodzielne projektowanie rozdzielnicy,
 • tworzenie schematu instalacji przez projekt rozdzielnicy,
 • zidentyfikowanie potrzeb inwestora i dobranie odpowiednie rozdzielnicy do jego potrzeb i oczekiwań,,
 • poznanie rozdzielnicy jako miejsca połączenia i rozdziału energii elektrycznej, instalacji teletechnicznych i TV, układów automatyki, rezerwowania zasilania.

Prowadzący: Dariusz Szymkiewicz, Kierownik Projektu

Zapraszamy do Akademii Hager

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez profesjonalnych i doświadczonych trenerów w naszych trzech głównych Centrach Szkoleniowo-Biurowych: w Tychach, Warszawie i Kórniku k. Poznania.